Emisje Spółki

Media o nas

PCC Rokita kupuje PCC Prodex

30-10-2012

PCC Prodex sp. z o.o. weszła w skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita poprzez zakup 100% jej udziałów przez PCC Rokita SA.

Więcej

Obligacje serii AA na Catalyst

24-10-2012 Obligacje na okaziciela serii AA wyemitowane zostały w ramach Programu Emisji Obligacji, który trwa do czerwca 2013 roku. Więcej

Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy dla PCC Rokita

05-07-2012 4 lipca 2012r. do grona upoważnionych przedsiębiorców dołączyła PCC Rokita SA. Spółka uzyskała Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy w zakresie „Uproszczenia celne/Bezpieczeństwo i Ochrona” – AEOF. Więcej