Aktualne notowania

PCC ROKITA44.10 zł44.10 zł
PCC EXOL3.67 zł3.67 zł
Dane prezentowane są z 15 minutowych opóźnieniem.
Emisje Spółki

Media o nas

PCC Rokita opublikowała prospekt emisyjny

13-05-2014 PCC Rokita, największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli oraz znaczący producent chloroalkali, opublikował prospekt emisyjny zatwierdzony 7 maja br. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Więcej

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita

12-05-2014 Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 7 maja br. prospekt emisyjny spółki PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym. Prospekt został sporządzony w związku z pierwszą publiczną emisją akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Więcej

PCC Rokita i PCC EXOL na prestiżowej Liście 500

25-04-2014 PCC Rokita i PCC EXOL na Liście 500 największych polskich firm Więcej

Debiut obligacji PCC Autochem sp. z o.o. na Catalyst

10-04-2014 9 kwietnia 2014 roku był dniem pierwszego notowania obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez PCC Autochem sp. z o.o. Więcej

Marki własne sklepów podbijają polski rynek

02-04-2014 Produkty pod markami własnymi mają coraz więcej zwolenników. Więcej