Emisje Spółki

Media o nas

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla II Programu Emisji Obligacji PCC Rokita SA

29-01-2014 Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła podstawowy prospekt emisyjny dla II Programu Emisji Obligacji PCC Rokita SA. Więcej

PCC Rokita aktywnie promuje ideę zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

25-01-2014 PCC Rokita zdobyła uznanie Dyrekcji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za zrealizowane w latach 2012-2013 działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Więcej

Debiut obligacji PCC Consumer Products Kosmet na rynku Catalyst

20-12-2013

20 grudnia br. o godz. 10.30 w sali Catalyst odbyła się uroczystość debiutu obligacji PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET na rynku CATALYST.

Więcej

Nagroda za najlepszy projekt w kategorii relacje inwestorskie za kampanię PCC Rokita

09-12-2013

Kampania komunikacyjna programu emisji obligacji przez PCC Rokita zdobyła nagrodę w konkursie „Złote Spinacze” organizowanym przez Związek Firm Public Relations.

Więcej

PCC Rokita SA Wybitnym Eksporterem Roku 2013

25-11-2013

PCC Rokita SA została uhonorowana Pucharem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2013”.

Więcej