Aktualne notowania

PCC ROKITA44.10 zł44.10 zł
PCC EXOL3.67 zł3.67 zł
Dane prezentowane są z 15 minutowych opóźnieniem.
Emisje Spółki

Media o nas

Rusza PCCInwestor.pl

10-03-2013

Portal PCCInwestor.pl to projekt skierowany do osób zainteresowanych inwestowaniem w papiery wartościowe spółek z grupy PCC Rokita oraz spółek z nią powiązanych.

Więcej

PCC Exol SA kupuje amerykańską spółkę

28-01-2013 Kolejny podmiot z branży surfaktantów wchodzi w skład grupy kapitałowej, której podmiotem dominującym jest PCC Exol SA. Więcej

Obligacje serii AB na Catalyst

16-01-2013

Obligacje na okaziciela serii AB to kolejna emisja przeprowadzona wyemitowane w ramach trwającego do czerwca 2013 roku Programu Emisji Obligacji.

Więcej

Kosmet-Rokita w WSSE

07-01-2013

W grudniu 2012 roku Kosmet-Rokita Sp. z o.o. rozpoczęła procedurę ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" .

Więcej

PCC Exol SA powołuje spółkę zależną w Turcji

30-12-2012

PCC Exol SA utworzył w dniu 31.12.2012 roku grupę kapitałową, rejestrując w Turcji spółkę zależną PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketý (PCC EXOL Przemysł Chemiczny i Handel sp. z o.o.) z siedzibą w Stambule.

Więcej