Emisje Spółki

Media o nas

Wcześniejszy wykup obligacji serii A

30-04-2013

Zarząd PCC Rokita postanowił o wcześniejszym wykupie wszystkich obligacji na okaZarząd PCC Rokita postanowił o wcześniejszym wykupie wszystkich obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez Spółkę.

Więcej

Rusza PCCInwestor.pl

10-03-2013

Portal PCCInwestor.pl to projekt skierowany do osób zainteresowanych inwestowaniem w papiery wartościowe spółek z grupy PCC Rokita oraz spółek z nią powiązanych.

Więcej

PCC Exol SA kupuje amerykańską spółkę

28-01-2013 Kolejny podmiot z branży surfaktantów wchodzi w skład grupy kapitałowej, której podmiotem dominującym jest PCC Exol SA. Więcej

Obligacje serii AB na Catalyst

16-01-2013

Obligacje na okaziciela serii AB to kolejna emisja przeprowadzona wyemitowane w ramach trwającego do czerwca 2013 roku Programu Emisji Obligacji.

Więcej

Kosmet-Rokita w WSSE

07-01-2013

W grudniu 2012 roku Kosmet-Rokita Sp. z o.o. rozpoczęła procedurę ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" .

Więcej