Media o nas

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania. Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu - przez e-mail lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami

W dniu 12 maja 2014 roku PCC Rokita SA opublikowała Prospekt Emisyjny pierwszej publicznej oferty akcji Spółki.

Na podstawie Prospektu oferowanych jest:

  • 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.588.264,00 zł, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,
  • do 1.389.731 Akcji serii B, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.389.731,00 złotych, oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego (Akcje Sprzedawane),

łącznie stanowiących Akcje Oferowane.

Oferta Publiczna została podzielona na dwie transze: Indywidualną i Instytucjonalną. W Transzy Indywidualnej oferowanych jest do 446.699, natomiast w Transzy Instytucjonalnej oferowanych jest 2.531.296 Akcji Oferowanych.

W ramach Transzy Indywidualnej inwestor może złożyć zapis na co najmniej 10 akcji i nie więcej niż na ilość akcji oferowaną w Transzy Indywidualnej.

W Transzy Instytucjonalnej inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złożenia zapisu, powinni składać zapisy na Akcje Oferowane w liczbie nie wyższej niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu. Inwestorzy, do których nie zostało skierowane zaproszenie do złożenia zapisu, mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej pod warunkiem, że złożą zapis opiewający na więcej niż 10.000 akcji.

Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

Początek procesu book-building

3 czerwca 2014 roku

Koniec book-building, godz. 15.00

4 czerwca 2014 roku

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej oraz ceny sprzedaży, a także informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, w tym liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach *

4 czerwca 2014 roku

Rozpoczęcie Publicznej Subskrypcji oraz przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej

5 czerwca 2014 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej

9 czerwca 2014 roku

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej

10 czerwca 2014 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej

11 czerwca 2014 roku

Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej i Transzy Instytucjonalnej

 16 czerwca 2014 roku

Terminy realizacji Publicznej Oferty mogą ulec zmianie. Nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. terminów Emitent przekaże taką informację do wiadomości publicznej w formie komunikatu aktualizującego.

Zatwierdzony w dniu 7 maja 2014r. prospekt emisyjny jest do pobrania tutaj.

Podmiotem oferującym i przyjmującym zapisy na akcje będzie Dom Maklerski BDM S.A., natomiast podmiotem współoferującym jest Ventus Asset Management SA.