Aktualne notowania

PCC ROKITA44.10 zł44.10 zł
PCC EXOL3.67 zł3.67 zł
Dane prezentowane są z 15 minutowych opóźnieniem.
Relacje inwestorskie Spółki
Emitenci Wartość oferty publicznej akcji Łączna wartość wyemitowanych obligacji Łączna wartość wykupionych obligacji
PCC Rokita 98,3 mln zł 465,6 mln zł 285,8 mln zł
PCC EXOL 12,8 mln zł 115 mln zł 45 mln zł
PCC CP Kosmet 7,164 mln zł 7,164 mln zł
PCC Autochem 3 mln zł 3 mln zł