Aktualne notowania

PCC ROKITA50.80 zł50.80 zł
PCC EXOL1.62 zł1.62 zł
Dane prezentowane są z 15 minutowych opóźnieniem.
Relacje inwestorskie Spółki
Emitenci Wartość oferty publicznej akcji Łączna wartość wyemitowanych obligacji Łączna wartość wykupionych obligacji
PCC Rokita 98,3 mln zł 432,8 mln zł 132 mln zł
PCC EXOL 12,8 mln zł 70 mln zł
PCC CP Kosmet 7,164 mln zł 7,164 mln zł
PCC Autochem 3 mln zł 3 mln zł