Relacje inwestorskie Spółki
Emitenci Wartość oferty publicznej akcji Łączna wartość wyemitowanych obligacji Łączna wartość wykupionych obligacji
PCC Rokita 98,3 mln zł 465,6 mln zł 285,8 mln zł
PCC EXOL 12,8 mln zł 115 mln zł 70 mln zł
PCC CP Kosmet 7,164 mln zł 7,164 mln zł
PCC Autochem 3 mln zł 3 mln zł