Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

Data ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji to dzień, w którym określony zostaje stan posiadania obligacji, w celu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu obligacji. Spełnienie świadczenia z tytułu wypłaty odsetek lub wykupu następuje zgodnie ze stanem posiadania obligacji określonym w dniu ustalenia praw. Data ustalenia praw nie jest tożsama z datą wypłaty odsetek. Jeżeli inwestor kupi obligacje w okresie między datą ustalenia praw a datą wypłaty odsetek, odsetki nie będą mu należne, gdyż w dniu ustalenia praw nie był posiadaczem obligacji.
 

Data ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji określona jest w warunkach emisji.