Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

Rolowanie obligacji jest to zamiana starych obligacji, których termin wykupu właśnie dobiegł końca na obligacje nowej emisji. Innymi słowy, inwestor zamiast środków pieniężnych z tytułu wykupu obligacji danej serii otrzymuje od emitenta nowe obligacje, których wartość nominalna jest równa kwocie, za którą miały być wykupione poprzednie obligacje. Obligacje nowej serii nie muszą mieć tych samych parametrów co poprzednie. Rolowanie jest dobrowolne, decyzja należy do inwestora.