Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

Obligacje są emitowane na z góry określony okres czasu. W tym czasie obligatariuszowi przysługują odsetki wypłacane w ustalonych terminach w określonej w warunkach emisji wysokości. Po upływie okresu, na który zostały wyemitowane obligacje, następuje ich wykup przez emitenta za kwotę równą ich wartości nominalnej. Nie ma możliwości odmowy wykupu obligacji ani otrzymywania odsetek od nich po upływie terminu wykupu. Jeżeli emitent prowadzi w terminie wykupu danych obligacji kolejną emisję, może zaistnieć możliwość tzw. rolowania, czyli zamiany starych obligacji, których termin wykupu właśnie dobiegł końca na obligacje nowej emisji. Innymi słowy, inwestor zamiast środków pieniężnych z tytułu wykupu obligacji danej serii może otrzymać od emitenta nowe obligacje, których wartość nominalna jest równa kwocie, za którą miały być wykupione poprzednie obligacje. Obligacje nowej serii nie muszą mieć tych samych parametrów co poprzednie. Obligatariusz nie musi zgodzić się na rolowanie obligacji.