Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

Obligacje spółek z Grupy PCC, jak każdy inny papier wartościowy, można sprzedać w dowolnym momencie, sporządzając umowę cywilną.

Obligacje wyemitowane w trybie publicznej oferty i dopuszczone do obrotu na rynku Catalyst można sprzedać w dowolnym momencie, składając odpowiednie zlecenie ze swojego rachunku inwestycyjnego.