Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

Zakup obligacji na rzecz małoletniego, jeżeli następuje ze środków stanowiących jego majątek, należy traktować jako czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Wymagają one zezwolenia sądu opiekuńczego.

W przypadku nabycia obligacji korporacyjnych na rzecz małoletniego ze środków pochodzących z innych źródeł, niż jego majątek (np. z majątku rodziców), nie jest wymagane zezwolenie sądu opiekuńczego. Czynność ta nie przekracza czynności zwykłego zarządu. Podobnie jak w przypadku wykupu i wypłaty odsetek mamy tu do czynienia z przysporzeniem określonych wartości do majątku małoletniego, a nie rozporządzeniem tym majątkiem.