Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

W materiałach informacyjnych podawane jest zazwyczaj nominalne oprocentowanie, obliczane w skali roku. Obliczając kwotę odsetek, które inwestor otrzymuje w kolejnych okresach odsetkowych, należy uwzględnić ilość dni, za które następuje wypłata odsetek, a otrzymaną kwotę pomniejszyć o wartość podatku od dochodów kapitałowych, tzw. podatek Belki, który jest naliczany i odprowadzany przez biuro lub dom maklerski prowadzący rachunek inwestycyjny inwestora.