Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

Zarówno posiadane przez Inwestora obligacje, jak i odsetki naliczone od nich, zapisywane są na rachunku inwestycyjnym, prowadzonym przez biuro lub dom maklerski. Nie jest to konto bankowe. Aby więc uzyskać dostęp do środków finansowych pochodzących z odsetek (lub np. ze sprzedaży obligacji na rynku Catalyst), należy dokonać ich przelewu z rachunku inwestycyjnego na rachunek bankowy.