Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

Proces dopuszczenia i wprowadzenia obligacji korporacyjnych do obrotu na rynku Catalyst uzależniony jest od Giełdy Papierów Wartościowych, która każdorazowo rozpatruje złożone przez emitenta wnioski, co może trwać ok. 2 tygodni. Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst musi dojść do dematerializacji papierów wartościowych, czyli zarejestrowania ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, co również wymaga procedury, która może trwać około 2 tygodni.

Cechą charakterystyczną obligacji Spółek z Grupy PCC jest krótki termin pomiędzy ich emisją a wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu. Do tej pory, za każdym razem obligacje były wprowadzane do obrotu w ciągu zaledwie 3-4 tygodni, podczas gdy w przypadku innych spółek zdarza się, że okres ten wydłuża się nawet do 4-5 miesięcy.