Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

W przypadku obligacji występują różne znaczenia "ceny” i są to: cena emisyjna, rynkowa, rozliczeniowa oraz wartość nominalna.
Wartość nominalna to wartość, od której naliczane są odsetki i którą emitent zobowiązuje się w określonym czasie zwrócić właścicielowi obligacji.
 

Cena emisyjna, to cena, po jakiej inwestor kupuje obligacje od emitenta. Może ona być równa, niższa lub wyższa od ceny nominalnej i najczęściej zależy od przewidywanego przez emitenta zainteresowania zakupem obligacji oraz od ich oprocentowania.
Cena rynkowa (kurs giełdowy) ustalana jest na codziennych sesjach giełdowych rynku przeznaczonego do obrotu obligacjami – Catalyst i zależy od popytu i podaży. Określana jest w procentach wartości nominalnej. Nie jest to jednak ta cena, jaką faktycznie płaci kupujący i otrzymuje sprzedający obligacje, gdyż nie uwzględnia narosłych odsetek przypadających w danym dniu.
Cena rozliczeniowa, czyli cena rynkowa powiększona o odsetki, to rzeczywista kwota jaką płaci kupujący i otrzymuje sprzedający obligacje. Aby ją obliczyć, należy dodać do ceny rynkowej należne w danym dniu odsetki.