Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

Obligacje korporacyjne spółek PCC Rokita, PCC EXOL, PCC Autochem i PCC CP Kosmet po upływie okresu, na które zostały wyemitowane, zostaną wykupione po cenie równej cenie nominalnej, wynoszącej 100 zł za każdą obligację. Cena rynkowa w dniu wykupu może się różnić od ceny nominalnej.