Aktualności

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania. Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu - przez e-mail lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami
Za rok zakończony 2012*
Przychody netto ze sprzedaży 117 152 566
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 777 330
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 461 951
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 520 495
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 335 282
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 878 822
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 547 031
Przepływy pieniężne netto razem 3 491
Stan na 31.12.2012*
Aktywa razem 43 193 323
Aktywa trwałe 12 989 243
Aktywa obrotowe 30 204 080
Kapitał własny 12 618 906
Kapitał zakładowy 6 243 100