Aktualności

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania. Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu - przez e-mail lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami
Za rok zakończony 2013
Przychody netto ze sprzedaży 40 778 332
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 381 170
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 648 921
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 364 830
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 982 243
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 97 974
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 929 005
Przepływy pieniężne netto razem 151 211
Stan na 31.12.2013
Aktywa razem 27 377 840
Aktywa trwałe 20 183 489
Aktywa obrotowe 7 194 352
Kapitał własny 2 432 963
Kapitał zakładowy 3 898 500