Aktualności

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania. Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu - przez e-mail lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami

Wybrane dane finansowe w tys. zł

Za rok zakończony 2014
Przychody netto ze sprzedaży 42 372
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 9940
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 071
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 454
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 235
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  448
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 793)
Przepływy pieniężne netto razem (111)
Stan na 31.12.2014
Aktywa razem 28 253
Aktywa trwałe  19 911
Aktywa obrotowe 8 342
Kapitał własny 3 887
Kapitał zakładowy 3 899