Aktualności

Media o nas

PCC Rokita w 2014 roku z sukcesem przeprowadziła pierwszą publiczną ofertę akcji. Redukcja zapisów w Transzy Indywidualnej wyniosła 76%.

Po raz kolejny inwestorzy docenili nas jako solidną spółkę o zdywersyfikowanym modelu biznesowym. Te czynniki były ważne już podczas publicznych emisji obligacji konsekwentnie prowadzonych  od 2011 roku. Dodatkowo dla inwestorów zainteresowanych akcjami istotne było to, że zainwestowane w ostatnich latach setki milionów złotych pomogły nam rozwinąć sprzedaż produktów specjalistycznych. Charakteryzują się one wyższymi marżami, a tego oczekują inwestorzy. Sukces oferty to także efekt ciężkiej pracy i solidnych, trwałych relacji z inwestorami, które konsekwentnie budujemy od początku naszej obecności na rynku kapitałowym.

W ofercie publicznej PCC Rokita oferowanych było 1.588.264 akcji serii C (nowa emisja) oraz 1.389.731 akcji serii B (akcje sprzedawane). Łącznie oferowanych było 2.977.995 akcji, z czego 15% w Transzy Indywidualnej, a 85% w Transzy Instytucjonalnej. Cena emisyjna i cena sprzedaży wynosiła 33 zł. Inwestorzy indywidualni złożyli w sumie 796 zapisów, na łączną liczbę 1.856.339 akcji. W wyniku dokonanego 16 czerwca 2014 r. przydziału w Transzy Indywidualnej zapisy zostały zredukowane o 76%. Akcje w Transzy Instytucjonalnej objęło w sumie 241 podmiotów, które złożyły zapisy na 2.531.296 akcji, czyli na wszystkie akcje oferowane.

Środki pozyskane z emisji zostały przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój.

Emisja akcji pokazała, że rynek oczekiwał dobrze przygotowanych ofert wiarygodnych i przejrzystych spółek. Akcje PCC Rokita to produkt dobrze odebrany przez rynek. Świadczy o tym choćby duże zainteresowanie instytucji, które poszukują „pewniaków”, co do których prawdopodobieństwo osiągnięcia godziwych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału jest wysokie. Przy powszechnej awersji do ryzyka odnotowywanej na rynku w okresie emisji, w przypadku IPO PCC Rokita zaprocentował solidny i stabilny biznes oraz konsekwentnie budowane od lat dobre relacje inwestorskie.

Ostatnie notowania

Dane GPW dostarcza: Dom Maklerski BDM S.A.
Serwis nie jest serwisem czasu rzeczywistego.

Od 2011 roku PCC Rokita przeprowadziła osiemnaście emisji obligacji o łącznej wartości 410,8 mln zł. Każda z nich zrealizowana została z sukcesem.

Inwestorzy doceniają nas przede wszystkim za wiarygodność i otwartość. Jesteśmy stabilnym podmiotem z historią na rynku kapitałowym, a jednocześnie prekursorem, jeśli chodzi o cykliczne wychodzenie z ofertą do inwestorów indywidualnych.

Intensywnie pracujemy na ten sukces na rynku kapitałowym. Utrzymujemy stały dialog z inwestorami nie tylko realizując otwartą politykę komunikacyjną, ale także cyklicznie się z nimi spotykając, np. podczas Dnia Inwestora Indywidualnego, organizowanego co roku na terenie naszych zakładów.

Sukces naszych emisji obligacji ma swoje korzenie w podjętej przez zarząd spółki kilka lat temu decyzji o roli publicznego rynku kapitałowego w strategii finansowania rozwoju. Konsekwentne budowanie wiarygodności wśród inwestorów zajmuje dużo czasu, ale nasz przykład pokazuje, że jest opłacalne. Taka strategia zapewnia obniżenie kosztu i zwiększenie stabilności źródeł finansowania.

Zawsze dążyliśmy do tego, żeby obligacje PCC Rokita były łatwo dostępne dla inwestorów i systematycznie im oferowane. Jako pierwsi w Polsce wraz z Domem Maklerskim BDM postanowiliśmy zastosowaliśmy w sprzedaży obligacji mechanizm ofert kaskadowej. Dzięki formule oferty kaskadowej, kupowane obligacje już w momencie ich nabycia są wprowadzone do obrotu na rynku obligacji, którego organizatorem jest GPW. Dodatkowo czas oczekiwania od złożenia zapisu do ich przydziału i zapisania na rachunkach maklerskich to zaledwie dwa dni, po upływie których inwestor może od razu dokonać dalszej odsprzedaży obligacji na rynku wtórnym. Jest to istotne udogodnienie dla inwestorów, podnoszące płynność i atrakcyjność obligacji PCC Rokita.

Cena sprzedaży obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis i uwzględnia wartość nominalną oraz odsetki należne na dzień przypadający w drugim dniu roboczym, następującym po dniu dokonania zapisu.

Obligacje sprzedawane w ramach oferty kaskadowej są łatwo dostępne dla inwestorów i systematycznie im oferowane.

Korzyści, jakie uzyskuje Inwestor zakupując obligacje w kaskadowej formule emisji:

  • krótki czas oczekiwania na przydział
  • brak oczekiwania na wprowadzenie papierów do obrotu, ponieważ one już się znajdują na rynku Catalyst,
  • więcej czasu na podjęcie decyzji dotyczącej inwestycji,
  • możliwość dokonywania zakupu obligacji w trybie ciągłym.

Zapisy na obligacje PCC Rokita można składać w okresie obowiązywania danej Kaskadowej Publicznej Oferty Sprzedaży w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM oraz przez Internet.

Informacje o aktualnych emisjach obligacji znajdziecie Państwo na stronach www.pccinwestor.pl oraz www.bdm.com.pl

Podsumowanie emisji obligacji

Spółka PCC EXOL zadebiutowała na rynku obligacji korporacyjnych Catalyst w 2016 roku. Przeprowadziła cztery, zrealizowane z sukcesem, emisje obligacji o łącznej wartości 90 mln zł. Inwestorzy doceniają nas przede wszystkim za wiarygodność i otwartość.

Dziękujemy wszystkim Inwestorom, którzy zaufali PCC EXOL i zdecydowali się na powierzenie Spółce swoich oszczędności. Staramy się, aby oferowane przez nas warunki były atrakcyjne w porównaniu choćby do produktów bankowych.

 

Seria Stopa proc. Wartość nominalna
1 obligacji
Wykup obligacji Łączna wartość nominalna emisji ISIN Nazwa na Catalyst
A1* 5,50% 100,00 zł 24.06.2020 20 mln zł PLPCCEX00036 PCX0620
A2* 5,50% 100,00 zł 15.09.2020 25 mln zł PLPCCEX00044 PCX0920
B1* 5,50% 100,00 zł 15.05.2022 25 mln zł PLPCCEX00051 PCX0522
C1 5,50% 100,00 zł 27.11.2024 20 mln zł PLPCCEX00069 PCX1124
C2 5,50% 100,00 zł 24.09.2025  25 mln zł PLPCCEX00077 PCX0925
obligacje wykupione* 70 mln zł
obligacje w obrocie 45 mln zł

 

 

Podsumowanie ofert publicznych akcji

 

Seria akcji Wartość nominalna
1 akcji
Cena emisyjna
1 akcji
Wartość oferty ISIN
D 1,00 zł 1,29 zł 12,8 mln zł PLPCCEX00010

 

Podsumowanie emisji obligacji

Od 2011 roku PCC Rokita przeprowadziła dwadzieścia jeden emisji obligacji o łącznej wartości 465,8 mln zł. Większość z nich zrealizowana została z sukcesem i znaczącą redukcją. Inwestorzy doceniają nas przede wszystkim za wiarygodność i otwartość. Przeczytaj więcej …

 

Seria Stopa proc. Wartość nominalna 1 obligacji Wykup obligacji Łączna wartość nominalna emisji ISIN Nazwa na Catalyst
A*  9,00% 100,00 zł  14.05.2013 15 mln zł PLPCCRK00019 PCR0613
AA* 9,00% 100,00 zł 03.10.2014 25 mln zł PLPCCRK00027 PCR1014
AB* 8,30% 100,00 zł 18.06.2015 20 mln zł PLPCCRK00035 PCR0615
AC* 7,50% 100,00 zł 15.04.2016 25 mln zł PLPCCRK00043 PCR0416
AD* 6,80% 100,00 zł 28.05.2017 25 mln zł PLPCCRK00050 PCR0517
BA* 5,50% 100,00 zł 17.04.2019 22 mln zł PLPCCRK00068 PCR0419
BB* 5,50% 100,00 zł 15.10.2019 25 mln zł PLPCCRK00092 PCR1019
CA* 5,00% 100,00 zł 25.06.2020 20 mln zł PLPCCRK00100 PCR0620
DA* 5,00% 100,00 zł 27.04.2021 25 mln zł PLPCCRK00118 PCR0421
DB* 5,00% 100,00 zł 11.05.2022 20 mln zł PLPCCRK00126 PCR0522
DC 5,00% 100,00 zł 11.08.2023 25 mln zł PLPCCRK00134 PCR0823
DD* 5,00% 100,00 zł 17.11.2023 13,8 mln zł PLPCCRK00159 PCR1123
EA* 5,00% 100,00 zł 07.06.2022 25 mln zł PLPCCRK00167 PCR0622
EB* 5,00% 100,00 zł 02.02.2023 25 mln zł PLPCCRK00175 PCR0223
EC 5,00% 100,00 zł 11.10.2023 25 mln zł PLPCCRK00183 PCR1023
ED 5,00% 100,00 zł 20.12.2023 30 mln zł PLPCCRK00209 PCR1223
EE 5,00% 100,00 zł 23.03.2024 25 mln zł PLPCCRK00225 PCR0324
EF 5,00% 100,00 zł 24.04.2025 20 mln zł PLPCCRK00241 PCR0425
FA 5,00% 100,00 zł 29.04.2026 22 mln zł PLPCCRK00258 PCR0426
GA 5,50% 100,00 zł 22.10.2026 15 mln zł PLPCCRK00266 PCR1026
GB 5,50%  100,00 zł 12.05.2027 17,8 mln zł PLPCCRK00274 PCR0527
obligacje wykupione* 285,8mln zł
obligacje w obrocie 179,8 mln zł

 

Podsumowanie ofert publicznych akcji

PCC Rokita w 2014 roku z sukcesem przeprowadziła pierwszą publiczną ofertę akcji. Redukcja zapisów w Transzy Indywidualnej wyniosła 76%. Po raz kolejny inwestorzy docenili PCC Rokita jako solidną spółkę o zdywersyfikowanym modelu biznesowym. Przeczytaj więcej …

 

Seria akcji Wartość nominalna
1 akcji
Cena emisyjna
1 akcji
Wartość oferty ISIN
B 1,00 zł 33,00 zł 45,8 mln zł PLPCCRK00076
C 1,00 zł 33,00 zł 52,4 mln zł PLPCCRK00076