Relacje inwestorskie Raporty marketingowe Prospekty emisyjne

Aktualności

Od 2011 roku PCC Rokita przeprowadziła osiemnaście emisji obligacji o łącznej wartości 410,8 mln zł. Każda z nich zrealizowana została z sukcesem.

Inwestorzy doceniają nas przede wszystkim za wiarygodność i otwartość. Jesteśmy stabilnym podmiotem z historią na rynku kapitałowym, a jednocześnie prekursorem, jeśli chodzi o cykliczne wychodzenie z ofertą do inwestorów indywidualnych.

Intensywnie pracujemy na ten sukces na rynku kapitałowym. Utrzymujemy stały dialog z inwestorami nie tylko realizując otwartą politykę komunikacyjną, ale także cyklicznie się z nimi spotykając, np. podczas Dnia Inwestora Indywidualnego, organizowanego co roku na terenie naszych zakładów.

Sukces naszych emisji obligacji ma swoje korzenie w podjętej przez zarząd spółki kilka lat temu decyzji o roli publicznego rynku kapitałowego w strategii finansowania rozwoju. Konsekwentne budowanie wiarygodności wśród inwestorów zajmuje dużo czasu, ale nasz przykład pokazuje, że jest opłacalne. Taka strategia zapewnia obniżenie kosztu i zwiększenie stabilności źródeł finansowania.

Zawsze dążyliśmy do tego, żeby obligacje PCC Rokita były łatwo dostępne dla inwestorów i systematycznie im oferowane. Jako pierwsi w Polsce wraz z Domem Maklerskim BDM postanowiliśmy zastosowaliśmy w sprzedaży obligacji mechanizm ofert kaskadowej. Dzięki formule oferty kaskadowej, kupowane obligacje już w momencie ich nabycia są wprowadzone do obrotu na rynku obligacji, którego organizatorem jest GPW. Dodatkowo czas oczekiwania od złożenia zapisu do ich przydziału i zapisania na rachunkach maklerskich to zaledwie dwa dni, po upływie których inwestor może od razu dokonać dalszej odsprzedaży obligacji na rynku wtórnym. Jest to istotne udogodnienie dla inwestorów, podnoszące płynność i atrakcyjność obligacji PCC Rokita.

Cena sprzedaży obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis i uwzględnia wartość nominalną oraz odsetki należne na dzień przypadający w drugim dniu roboczym, następującym po dniu dokonania zapisu.

Obligacje sprzedawane w ramach oferty kaskadowej są łatwo dostępne dla inwestorów i systematycznie im oferowane.

Korzyści, jakie uzyskuje Inwestor zakupując obligacje w kaskadowej formule emisji:

  • krótki czas oczekiwania na przydział
  • brak oczekiwania na wprowadzenie papierów do obrotu, ponieważ one już się znajdują na rynku Catalyst,
  • więcej czasu na podjęcie decyzji dotyczącej inwestycji,
  • możliwość dokonywania zakupu obligacji w trybie ciągłym.

Zapisy na obligacje PCC Rokita można składać w okresie obowiązywania danej Kaskadowej Publicznej Oferty Sprzedaży w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM oraz przez Internet.

Informacje o aktualnych emisjach obligacji znajdziecie Państwo na stronach www.pccinwestor.pl oraz www.bdm.com.pl