Relacje inwestorskie Raporty marketingowe Prospekty emisyjne

Aktualności

PCC Rokita w 2014 roku z sukcesem przeprowadziła pierwszą publiczną ofertę akcji. Redukcja zapisów w Transzy Indywidualnej wyniosła 76%.

Po raz kolejny inwestorzy docenili nas jako solidną spółkę o zdywersyfikowanym modelu biznesowym. Te czynniki były ważne już podczas publicznych emisji obligacji konsekwentnie prowadzonych  od 2011 roku. Dodatkowo dla inwestorów zainteresowanych akcjami istotne było to, że zainwestowane w ostatnich latach setki milionów złotych pomogły nam rozwinąć sprzedaż produktów specjalistycznych. Charakteryzują się one wyższymi marżami, a tego oczekują inwestorzy. Sukces oferty to także efekt ciężkiej pracy i solidnych, trwałych relacji z inwestorami, które konsekwentnie budujemy od początku naszej obecności na rynku kapitałowym.

W ofercie publicznej PCC Rokita oferowanych było 1.588.264 akcji serii C (nowa emisja) oraz 1.389.731 akcji serii B (akcje sprzedawane). Łącznie oferowanych było 2.977.995 akcji, z czego 15% w Transzy Indywidualnej, a 85% w Transzy Instytucjonalnej. Cena emisyjna i cena sprzedaży wynosiła 33 zł. Inwestorzy indywidualni złożyli w sumie 796 zapisów, na łączną liczbę 1.856.339 akcji. W wyniku dokonanego 16 czerwca 2014 r. przydziału w Transzy Indywidualnej zapisy zostały zredukowane o 76%. Akcje w Transzy Instytucjonalnej objęło w sumie 241 podmiotów, które złożyły zapisy na 2.531.296 akcji, czyli na wszystkie akcje oferowane.

Środki pozyskane z emisji zostały przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój.

Emisja akcji pokazała, że rynek oczekiwał dobrze przygotowanych ofert wiarygodnych i przejrzystych spółek. Akcje PCC Rokita to produkt dobrze odebrany przez rynek. Świadczy o tym choćby duże zainteresowanie instytucji, które poszukują „pewniaków”, co do których prawdopodobieństwo osiągnięcia godziwych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału jest wysokie. Przy powszechnej awersji do ryzyka odnotowywanej na rynku w okresie emisji, w przypadku IPO PCC Rokita zaprocentował solidny i stabilny biznes oraz konsekwentnie budowane od lat dobre relacje inwestorskie.

Ostatnie notowania

Dane GPW dostarcza: Dom Maklerski BDM S.A.
Serwis nie jest serwisem czasu rzeczywistego.