Aktualności

Media o nas

Aby inwestować w akcje niezbędne jest otworzenie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim. Coraz częściej jest to możliwe również przez internet.

Rachunek inwestycyjny złożony jest z rachunku pieniężnego, przypominającego standardowe konto bankowe oraz rachunku papierów wartościowych. W momencie zakupu akcji z rachunku pieniężnego na rachunek papierów wartościowych przelewane są środki. Więcej warunków związanych z zakupem akcji zawierają regulaminy poszczególnych domów maklerskich.

Akcje PCC Rokita SA serii B i C notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA od 25 czerwca 2014r.