Emisje Spółki

Aktualności

Dobre wyniki PCC Rokita

29-08-2014 PCC Rokita największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli, opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2014 r. Spółka w tym okresie wypracowała ponad 0,5 mld zł przychodów skonsolidowanych, a zysk netto wyniósł 28,0 mln zł. Więcej

Ruszyła ostatnia transza obligacji PCC Rokita w ramach pierwszej w Polsce oferty kaskadowej

12-08-2014

We wtorek, 5.08.2014 r. zakończyły się zapisy w III Transzy Kaskadowej Publicznej Oferty Sprzedaży obligacji PCC Rokita prowadzonej przez Dom Maklerski BDM S.A. W ramach tej transzy sprzedano 40.000 obligacji serii BA, które zostały wyemitowane przez PCC Rokita w kwietniu br.

Więcej

Udany debiut giełdowy PCC Rokita na trudnym rynku

30-06-2014 Chemiczna spółka mimo skomplikowanej sytuacji na rynku zaliczyła udane wejście. Notowania akcji zyskały na starcie 9-proc., a PDA blisko 3 proc. Równolegle z giełdowym debiutem trwa kaskadowa oferta obligacji korporacyjnych PCC Rokita. Więcej

PCC Rokita liczy na poliuretany

14-03-2014 Jeszcze w tym roku PCC Rokita planuje przeprowadzić publiczną ofertę akcji i wprowadzić je do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej

Rokita poprawiła wskaźniki płynności

10-03-2014 Z 50 mln zł w gotówce i wysokim wskaźniku bieżącej płynności grupa nie potrzebuje zwiększenia zadłużenia, chyba, że na inwestycje. Więcej