Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 23 kwietnia 2013

23.04.2013, Kurier Gmin

Kolejna emisja obligacji PCC „Rokita” zakończona

25 mln zł z emisji obligacji

Zakończyła się kolejna emisja obligacji spółki PCC „Rokita”. Spółce udało się pozyskać całą zaplanowaną kwotę, tj. 25 mln zł. Redukcja zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych wyniosła prawie 78 proc.

W ramach emisji obligacji serii AC PCC „Rokita” zaoferowała 250 tys. obligacji, podzielonych na dwie równe transze. Obie zostały objęte w całości.

– Redukcja zapisów wśród inwestorów indywidualnych wyniosła blisko 78 proc. Sukcesy naszych emisji pokazują skuteczność strategii obranej przez nas na rynku kapitałowym. Procentuje tu kilka czynników: duże inwestycje, dobre wyniki finansowe i szczególna dbałość o naszych obligatariuszy – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC „Rokita”.

Obligacje serii AC PCC „Rokita” posiadają stałe oprocentowanie w wysokości 7,5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, a wykup obligacji nastąpi po 3 latach od emisji. Tak jak przy poprzednich emisjach, spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst. Środki pozyskane z emisji obligacji serii AC będą przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

– Tak duży popyt na obligacje PCC „Rokita” nie jest zaskoczeniem. Obligacje spółki są atrakcyjne dla inwestorów indywidualnych ze względu na niski nominał oraz relatywnie atrakcyjne oprocentowanie. Najważniejsze dla inwestorów jest jednak to, że spółka jest stabilna, posiada przejrzystą wizję rozwoju i osiąga pozytywne wyniki finansowe – mówi Jacek Rachel, prezes Domu Maklerskiego BDM SA.

Inwestorzy, którym nie udało się nabyć planowanej ilości obligacji już niebawem będą mieli kolejną okazję do ic zakupu. W ramach ogłoszonego Programu Emisji Obligacji spółka rozważa jeszcze jedną emisję.


Powrót do media o nas