Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 30 sierpnia 2016

Akcjonariusze i obligatariusze chemicznej grupy mają powody do zadowolenia, bo w II kwartale zysk netto PCC Exol podskoczył aż o 200 proc. Mocna poprawa wskaźnika zdolności do obsługi zadłużenia sugeruje, że grupa nie powinna mieć problemów z dalszym pozyskaniem finansowania na kolejne inwestycje.

Grupa PCC Exol wypracowała w II kwartale 2016 r. 132,9 mln zł przychodów, poprawiając się w ujęciu r/r o 10 proc. Zysk brutto ze sprzedaży powiększył się o 36 proc. do prawie 23 mln zł. Tym samym marża na tym poziomie wzrosła z okolic 14 proc. na 17,3 proc. Warto zauważyć, że spółka systematycznie od dwóch lat poprawia rentowność brutto ze sprzedaży.

Na poziomie zysku operacyjnego dynamika sięgnęła 95 proc., co dało wynik bliski 9,9 mln zł. Czysty zysk skoczył o ponad 200 proc. do 7,2 mln zł. Skokowej poprawie służył dobry wynik operacyjny, ale także niższe koszty finansowe oraz stosunkowo niska stopa podatkowa. Mankamentem w wynikach jest spadek cash flow operacyjnego z 15,8 mln zł do 2,6 mln zł. To efekt przede wszystkim zmiany w kapitale obrotowym, która pochłonęła 9,4 mln zł.

– Podsumowując, PCC Exol jest spółką poprawiającą wyniki w dodatku już wysoko rentowną, generującą zwrot z aktywów na poziomie 4,15 proc. licząc z zysku netto, albo 5,8 proc. licząc z NOPAT (zysk operacyjny po uwzględnieniu opodatkowania). Podobnie dość wysoka jest rentowność kapitału własnego 9,03 proc., a zatem majątek wykorzystywany jest bardzo efektywnie. Dzięki poprawie wyników znacząco poprawiła się zdolność do obsługi zadłużenia, w związku z czym emitent nie powinien mieć problemów z dalszym pozyskaniem finansowania dla kolejnych inwestycji. Jeśli chodzi o wycenę rynkową, to po poprawie wyników i korekcie kursu rynkowe wskaźniki wyglądają znacznie bardziej atrakcyjnie. Premia w stosunku do kapitału własnego spadła do 30 proc. natomiast C/Z wynosi w tej chwili niecałe 15, co nie jest już wartością mocno wygórowaną dla rosnącej spółki. – ocenia Paweł Bieniek, analityk StockWatch.pl.

Grupa zakończyła całe I półrocze rekordowymi wynikami. Przychody wzrosły o 5 proc. do 265,9 mln zł, EBITDA zwiększyła się o 35 proc. do 24,3 mln zł, a zysk netto o 124 proc. do 12,4 mln zł. Wyższe przychody wynikał przede wszystkim ze zwiększonej sprzedaży surfaktantów do zastosowań przemysłowych, w szczególności ze sprzedaży produktów z grupy środków niskopiennych, antypiennych i emulgatorów. W minionym półroczu grupa kontynuowała rozwój sprzedaży wysokomarżowych produktów specjalistycznych. Dzięki zwiększeniu ich udziału w strukturze sprzedaży poprawiły się marże. Na uwagę zasługuje mocny wzrost rentowności kapitału własnego (ROE) i aktywów (ROA) – odpowiednio o 5,8 p.p. do poziomu 8,8 proc. i o 2,7 p.p., do 4,1 proc.

– Tak dobre wyniki finansowe wypracowaliśmy dzięki konsekwentnie prowadzonej optymalizacji działań w ramach polityki handlowej i zakupowej. Naszym celem jest między innymi zwiększanie rentowności produktów masowych. Równolegle dążymy do uzyskiwania najbardziej korzystnych cen głównych surowców. – komentuje Mirosław Siwirski, prezes PCC Exol.

W czerwcu spółka z sukcesem zakończyła pierwszą emisję obligacji w ramach I Programu Emisji Obligacji, które z premią zadebiutowały w lipcu na rynku Catalyst. Mowa o papierach czteroletnich, oprocentowanych na 5,5 proc., które sprzedały się z blisko 60-proc. redukcją. Zarząd podkreśla, że celem jest budowanie pozycji spółki jako emitenta obligacji, który cyklicznie oferuje papiery dłużne na warunkach atrakcyjnych również dla inwestorów indywidualnych.

Dziś akcje spółki zyskują nawet kilkanaście procent na fali dobrych wyników. Wcześniej w poprzednich miesiącach dominował trend boczny. Sześciomiesięczna stopa zwrotu jest na 4-proc. minusie.

Źródło: www.stockwatch.pl, 29 sierpnia 2016


Powrót do media o nas