Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 9 listopada 2016

„Rosnące marże pozwalają konsekwentnie zwiększać grupie wypracowywany zysk netto, obligatariuszy może cieszyć również powtarzalność i przewidywalność wyników. Również bilans PCC Rokita nie budzi większych zastrzeżeń.”

Podsumowanie

PCC Rokita jest jedną z największych spółek chemicznych w Polsce. Spółka wchodzi w skład międzynarodowej grupy PCC SE (z siedzibą w Niemczech). Od 2014 roku akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jej obecna kapitalizacja sięga 1,35 mld zł.

Swoje produkty, pogrupowane w ramach trzech kompleksów produkcyjnych, grupa kieruje do wielu branż, takich jak: meblarstwo, budownictwo, włókiennictwo, przemysł tworzyw sztucznych i inne. Stanowi to pewnego rodzaju dywersyfikację, czyli uniezależnienie się od koniunktury panującej w jednej branży.

Dodatkowo PCC Rokita zwiększa w sprzedaży udział produktów zaawansowanych technologicznie, produkty te są mniej wrażliwe na wahania cen surowców, a jednocześnie zapewniają wyższe marże.

Grupa systematycznie dzieli się z akcjonariuszami dywidendą, a jednocześnie stale inwestuje w nowe technologie, pozwalające zwiększać sprzedaż i obniżać koszty produkcji.

Grupą kieruje kompetentny zarząd, od wielu lat związany z PCC Rokita. Sposób zarządzania finansami określam jako bardzo dobry. Sprawozdania finansowe grupy audytowane są przez BDO i otrzymują opinie bez zastrzeżeń.

Rosnące marże pozwalają konsekwentnie zwiększać grupie wypracowywany zysk netto, obligatariuszy może cieszyć również powtarzalność i przewidywalność wyników. Również bilans PCC Rokita nie budzi większych zastrzeżeń, struktura finansowania jest prawidłowa, wskaźniki zadłużenia są stabilne w czasie i znajdują się na akceptowalnych poziomach. Wydaje się, że spółka nie ma problemów z rotacją zapasów, czy odzyskiem należności.

Ze wszystkich rodzajów wskaźników, jedynie te dotyczące płynności mogłyby prezentować się nieco lepiej, ale biorąc pod uwagę powtarzalność wyników grupy, czy jej zdolność do generowania gotówki, nie można mówić o powodach do zmartwień.

Remigiusz Iwan www.rynekobligacji.com

Pobierz pełną treść analizy

Źródło: www.obligacje.pl z dnia 7 listopada 2016


Powrót do media o nas