Aktualne notowania

PCC ROKITA44.10 zł44.10 zł
PCC EXOL3.67 zł3.67 zł
Dane prezentowane są z 15 minutowych opóźnieniem.
Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 1 kwietnia 2013

W lutym br. PCC Exol nabył amerykańską spółkę PCC Chemax. Dzięki przejęciu firma stała się bezpośrednio obecna w Ameryce Północnej. Czy rozważane są kolejne akwizycje umożliwiające wejście na nowe rynki lub rozszerzające portfel produktów?
Faktycznie, dzięki temu przejęciu będziemy obecni na rynku surfaktantów specjalistycznych Ameryki Północnej, gdzie PCC Chemax posiada ugruntowaną pozycję. Spółka ta ma w swoim portfolio ok. 300 produktów – formulacji stosowanych w licznych gałęziach przemysłu. Natomiast w chwili obecnej nie prowadzimy aktywnych rozmów w sprawie innych przejęć.
Dzięki wspomnianemu przejęciu firma poszerzyła ofertę o know-how w branżach specjalistycznych. W czym przejawia się ich innowacyjność?
W perspektywie długoterminowej dostęp do know-how pozwoli na rozszerzenie oferty oraz rozpoczęcie sprzedaży na nowych rynkach. Umożliwi nam to zwiększenie udziału w segmencie surfaktantów specjalistycznych, które charakteryzują się wyższą marżą. Innowacyjnością tych produktów jest przede wszystkim możliwość tworzenia indywidualnych rozwiązań dla firm działających w różnych gałęziach gospodarki, a zatem dostarczanie unikalnych produktów i pakietów w pełni dostosowanych do potrzeb klienta.

Czy produkty te będą kierowane tylko na amerykański rynek, czy znajdą również swoich odbiorców w Polsce?
Doświadczenia i rozwiązania wypracowane dotąd przez PCC Chemax można przenieść z rynku amerykańskiego bezpośrednio na rynek europejski, czego nie wykluczamy. Wykorzystując wiedzę i innowacyjne rozwiązania technologiczne PCC Chemax, w pierwszej kolejności chcielibyśmy umożliwić tej spółce dotarcie do klientów poszukujących rozwiązań specjalistycznych na terenie Polski.

PCC Exol produkuje w Polsce trzy z czterech rodzajów surfaktantów. Dlaczego do tej pory w portfolio firmy nie pojawiły się kationowe środki powierzchniowo czynne? Czy rynek ich odbiorców nie gwarantuje opłacalności produkcji?
Każdy rodzaj środków powierzchniowo czynnych charakteryzuje odrębna technologia, czyli określony sposób wytwarzania. Mam na myśli zarówno instalację produkcyjną dostosowaną do wytwarzania, jak i odpowiednią infrastrukturę i zasoby. Dotychczasowa działalność spółki koncentrowała się na poszerzeniu oferty produktów oraz doskonaleniu obecnie stosowanych technologii w celu podnoszenia jakości i konkurencyjności produktów. Na pewno jednak rynek odbiorców kationowych środków powierzchniowo czynnych jest atrakcyjny.

Czy w planach firmy znajduje się zatem poszerzenie oferty o tę ostatnią grupę surfaktantów? Jeśli tak, to w jakich głównie sektorach środki te są wykorzystywane i odbiorcy z jakich segmentów będą mogli z nich skorzystać?
Surfaktanty kationowe to obok surfaktantów amfoterycznych druga grupa produktów, którą chcemy w przyszłości rozwijać. Dlatego chciałbym, abyśmy byli obecni także na rynku surfaktantów kationowych i mogli oferować naszym klientom pełną gamę środków powierzchniowo czynnych. Stanowiłyby one uzupełnienie oferty dla branży detergentowej jako podstawowe składniki płynów do płukania i zmiękczania tkanin. Surowce te są wykorzystywane również w produkcji szamponów oraz środków kondycjonujących, a także w zastosowaniach przemysłowych jako środki o własnościach antystatycznych i dezynfekujących.

Jak ocenia Pan prognozy dla rynku surfaktantów, zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie firma przede wszystkim działa?
Kondycję rynku środków powierzchniowo czynnych można rozpatrywać wielopłaszczyznowo, uwzględniając czynniki makroekonomiczne oraz prognozy dla rynków przemysłowych. Tempo spowolnienia gospodarczego jest nierównomierne dla poszczególnych sektorów gospodarki. Rynek odbiorców surfaktantów jest zdywersyfikowany, a produkty charakteryzuje multifunkcjonalność. Przykładowo zmniejszenie zapotrzebowania na dany produkt w branży budowlanej umożliwia zaoferowanie go w większych ilościach do przemysłu wydobywczego. Moim zdaniem rynek Europy Środkowo-Wschodniej jest nadal rynkiem rosnącym. Powstają zakłady przemysłowe w lokalizacjach bardzo atrakcyjnych dla PCC Exol z perspektywy zwiększenia popytu na nasze produkty.

http://www.chemiaibiznes.com.pl/artykuly/pokaz/175-Chcemy_oferowac_naszym_klientom_pelna_game_srodkow_powierzchniowo_czynnych.html


Powrót do media o nas