Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 17 czerwca 2020

Podobnie jak w lutym, chemiczna spółka oferuje stałe 5,5 proc. w skali roku, ale przy dłuższym o sześć miesięcy okresie spłaty, tym razem ustalonym na pięć lat i jeden kwartał.
Oferowane od czwartku niezabezpieczone obligacje serii C2 o wartości 25 mln zł wygasać będą we wrześniu 2025 r., ale emitentowi przysługiwać będzie też prawo do przedterminowego wykupu. To rozwiązanie, z którego PCC Exol lada dzień skorzysta w przypadku starszej serii obligacji.

Nowy dług chemicznej spółki zostanie uplasowany w miejsce wartych 25 mln zł papierów serii A2 (PCX0920), które zamierza ona przedterminowo spłacić 12 czerwca.

Publiczna emisja nowych papierów dłużnych PCC Exol prowadzona będzie w dniach 4-23 czerwca. Przydział długu zaplanowano na 24 czerwca, zaś jego pojawienia się w giełdowym obrocie należy spodziewać się w lipcu.

Zapisy w ofercie PCC Exol przyjmowane będą od 100 zł, tyle wynosi bowiem nominał jednej obligacji. Inwestorzy będą mogli składać dyspozycję nabycia papierów w Domu Maklerskim BDM, który pełni rolę oferującego, oraz u członków konsorcjum dystrybucyjnego (jego składu jeszcze nie ujawniono).

Oferujący wraz ze spółką zastrzegają sobie możliwość ograniczenia przyjmowania zapisów wyłącznie do środków komunikacji elektronicznej ze względu na sytuację epidemiczną.

W razie wystąpienia nadsubskrypcji złożone zapisy podlegać będą proporcjonalnej redukcji. Nie przewidziano natomiast skrócenia okresu prowadzenia oferty.

Na Catalyst znajdują się trzy starsze emisje obligacji Exolu, w tym papiery PCX0920, która oczekują na przedterminowy wykup.

Naszym zdaniem

Z jednej strony mamy stopy procentowe bliskie zera i rekordowo niskie rentowności długu skarbowego, z drugiej – niezmiennie stałe 5,5 proc. od PCC Exol. Na tym tle oferta chemicznej spółki jeszcze nigdy nie wyglądała tak atrakcyjnie. Wyższa premia, którą spółka proponuje względem warunków rynkowych, to cena za wyjątkowo niepewne otoczenie gospodarcze w warunkach koronawirusa. Samo ryzyko kredytowe Exolu nie zmieniło się bowiem w sposób istotny, a do czasu wybuchu epidemii raczej malało, niż rosło (na koniec grudnia i marca grupa notowała najniższe wartości wskaźnika dług netto/EBITDA od czasu giełdowego debiutu z 2012 r.).

Bez wątpienia nowe papiery mają zastąpić w bilansie Exolu wartą 25 mln zł serię PCX0920, ale kolejnością działań (najpierw przedterminowy wykup, później przydział nowej serii) spółka daje do zrozumienia, że refinansowanie obligacyjnego zadłużenia to bardziej wybór niż konieczność.

Lecz nie wszędzie w działaniach Exolu doszukać się możemy jednakowej spójności. Już 5 czerwca wypłaci on 8,6 mln zł dywidendy przegłosowanej przez głównego akcjonariusza, mimo że zarząd rekomendował pozostawienie ubiegłorocznego zysku w firmie. Równocześnie towarzyszyły temu widoczne w I kwartale ostrożnościowe zwiększenie wykorzystania limitów kredytowych i sugestie zarządu o możliwej rewizji planów inwestycyjnych.

Tak czy inaczej, nowe papiery oferowane będą ze znaczącą premią względem rynku wtórnego, gdzie uplasowana tuż przed wybuchem epidemii seria PCX1124 w najlepszej ofercie sprzedaży wyceniana jest na 101,9 proc. nominału (4,98 proc. rentowności brutto).

Źródło: https://obligacje.pl/pl/a/emisja-obligacji-pcc-exol-od-4-czerwca


Powrót do media o nas