Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 4 marca 2020

Emisja obligacji PCC Exol zakończyła się blisko 60% redukcją, a zapisy złożyło ponad 760 inwestorów.

W środę, 26 lutego zakończyła się emisja obligacji PCC Exol. Spółka chemiczna zaoferowała 200 tys. papierów dłużnych po 100 zł każda, chcąc pozyskać 20 mln zł. Emisja zakończyła się blisko 60% redukcją, w ramach której całkowita wartość zapisów przekroczyła 48 mln zł. W zapisach wzięło udział ponad 760 inwestorów.

Zobacz także: 13 lutego startują zapisy na obligacje PCC Exol. Spółka chemiczna chce pozyskać 20 mln zł

Przydział obligacji PCC Exol

W połowie lutego spółka chemiczna PCC Exol przeprowadziła emisję obligacji, w ramach IV Programu Emisji Obligacji. 27 lutego przydzielono papiery dłużne oprocentowane na 5,5% w skali roku. Ich wykup nastąpi po 4 latach i 9 miesiącach, czyli w listopadzie 2024 roku. Okres odsetkowy wynosi 3 miesiące i pierwsza data płatności będzie mieć miejsce już w maju.

Zgodnie z komunikatem spółki, w zapisach wzięło udział 762 inwestorów, a obligacje przydzielono 756 osobom. Średnia stopa redukcji wyniosła ponad 58%. Jak podkreślała spółka, wpływy z emisji obligacji serii C1 mają zostać przeznaczone na finansowanie potrzeb korporacyjnych PCC Exol lub spłatę zadłużenia.

Przypomnijmy, że w dniu rozpoczęcia zapisów na obligacje serii C1, spółka wykupiła przedterminowo obligacje serii A1 o wartości 20 mln zł.

Ostateczne parametry emisji obligacji serii C1

Data przydziału obligacji 27 lutego 2020 r.
Pierwsza data płatności odsetek Maj 2020 r.
Data wykupu Listopad 2024 r.
Liczba obligacji objętych subskrypcją 200 tys.
Stopa redukcji obligacji 58,57%
Liczba obligacji, na które złożono zapisy 482 743
Liczba przydzielonych obligacji 200 tys.
Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją 762
iczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji 756
Cena emisyjna 100,00 zł

 

Źródło: https://strefainwestorow.pl/artykuly/obligacje/20200302/pcc-exol-obligacje


Powrót do media o nas