Aktualne notowania

PCC ROKITA31.40 zł31.40 zł
PCC EXOL2.35 zł2.35 zł
Dane prezentowane są z 15 minutowych opóźnieniem.
Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 3 października 2012

Dolnośląska firma chemiczna pozyskała z emisji obligacji 25 mln zł. Stopa redukcji dla inwestorów indywidualnych okazała się najwyższa w historii. PCC Rokita to trzecia spółka, która w tym roku pokusiła się o ofertę publiczną obligacji na Catalyst.

PCC Rokita już po raz drugi wyemitował papiery dłużne w ramach emisji publicznej.

W ramach oferty publicznej nabywców znalazło 250 tys. dwuletnich obligacji serii AA, o wartości nominalnej 100 zł każda. Inwestorzy złożyli łącznie 574 zapisy na 554.181 papierów. W transzy otwartej inwestorzy złożyli 532, a w transzy instytucjonalnej 42 zapisy. Oprocentowane wynosi 9 proc. w skali rocznej, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na Catalyst.

Należy podkreślić, że to już druga emisja w tej formie, kierowana do szerokiego grona inwestorów indywidualnych. W czerwcu ubiegłego roku PCC Rokita pozyskał z emisji 15 mln zł, a redukcja zapisów wyniosła wówczas 62 proc.

– Inwestorzy ponownie nam zaufali. Procentuje konsekwencja w realizacji strategii i organiczny rozwój, oparty na wielosetmilionowych inwestycjach własnych. Latem br. akcje naszej siostrzanej spółki PCC Exol zadebiutowały na rynku podstawowym GPW, notując od debiutu prawie 70-proc. wzrost. Teraz z sukcesem kończymy kolejną ofertę publiczną – znów obligacji PCC Rokita. Dlatego w planach mamy kolejne emisje w ramach trwającego do czerwca przyszłego roku programu emisji obligacji. – powiedział Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.

Nie spotykana do tej pory tak duża redukcja podczas publicznej emisji obligacji jest dobrym sygnałem dla rynku.

– Sukces obligacji korporacyjnych PCC Rokita SA świadczy o tym, że inwestorzy indywidualni nadal poszukują sposobów na pomnażanie kapitału. Ostatnie wydarzenia na rynku osłabiły zaufanie do instytucji finansowych, napływające z mediów informacje o pogłębiającym się kryzysie dodatkowo potęgują obawy inwestorów. Uważamy jednak, że rynek kapitałowy potrzebuje dobrze przygotowanych ofert stabilnych, przejrzystych i dobrze zarządzanych spółek. – powiedział Jacek Rachel, prezes DM BDM, pełniącego funkcję oferującego emisji obligacji PCC Rokita.

PCC Rokita to nie jedyna spółka, która w tym roku zdecydowała się na emisję publiczną obligacji. Na podobny ruch w sierpniu zdecydował się giełdowy deweloper Gant, który w ofercie publicznej znalazł wśród inwestorów indywidualnych nabywców na 21.933 szt. obligacji i pozyskał kwotę prawie 22 mln zł. W ten sposób wykonano jednak tylko połowę planu, który zakładał sprzedaż papierów dłużnych na kwotę od 10 do 50 mln zł. Innym przykładem emisji publicznej są papiery dłużne zaoferowane przez samą Giełdę Papierów Wartościowych, gdzie inwestorzy indywidualni zapisali się na ponad milion sztuk obligacji. W tej sytuacji konieczna była ponad 25-proc. redukcja zapisów.

Spółki, które decydują się na publiczną emisję obligacji to nadal wyjątki. Proces ten jest trudniejszy dla emitenta niż emisja prywatna. Korzyści pojawiają się za to po stronie inwestorów, ponieważ nie ma problemu z dostępem do informacji o subskrypcji. Próg wejścia jest też najczęściej znacznie niższy niż w emisjach prywatnych. Ponadto emitent obowiązkowo zawiera z domem maklerskim umowę oraz sporządza prospekt emisyjny bądź dokument informacyjny, który podlega zatwierdzeniu przez KNF.

http://wiadomosci.stockwatch.pl/emisja-obligacji-pcc-rokita-zakonczona-sukcesem-redukcja-az-70-proc,obligacje,40628


Powrót do media o nas