Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 20 września 2012

StockWatch.pl: Przeprowadziliście Państwo już raz publiczną emisję obligacji. Dlaczego znowu decydujecie się na taką formę pozyskania kapitału?

Rafał Zdon: Rok temu przeprowadziliśmy publiczną ofertę obligacji o wartości 15 mln zł, która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych. Przypomnę, że redukcja zapisów wyniosła ponad 62 proc. Dlatego wierzę, że inwestorzy ponownie będą zainteresowani naszymi obligacjami i złożą zapisy w trwającej Transzy Otwartej, dedykowanej inwestorom indywidualnym. Zapisy na obligacje serii AA w tej Transzy przyjmowane są do piątku 28 września.

Obecna emisja jest częścią dużego rocznego programu, ale decyzje co do kolejnych emisji będziemy podejmowali w stosownym czasie. Uważamy, że publiczny rynek kapitałowy stanowi ciekawe, charakteryzujące się wielkim potencjałem, a przede wszystkim efektywne miejsce pozyskiwania kapitału.

PCC Rokita jest już znana inwestorom, bo od poprzedniej publicznej oferty obligacji minął ponad rok. W tym czasie regularnie publikowaliśmy raporty z naszymi wynikami finansowymi oraz te, które opisywały najważniejsze wydarzenia w spółce. Ponadto, nasze emisje obligacji odbywają się na podstawie prospektów emisyjnych, zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wybraliśmy tę drogę, ponieważ zależy nam, by być wiarygodnym partnerem dla inwestorów. To bardzo ważne w okresie zawirowań w światowej gospodarce oraz kryzysu zaufania na rynkach finansowych.

Ile kapitału zamierzacie Państwo pozyskać w związku z emisją i na co ma być on przeznaczony?

W ostatnich pięciu latach zainwestowaliśmy prawie 600 mln zł. Obecnie realizowana strategia rozwoju na lata 2012-2014 przewiduje szereg dalszych inwestycji w naszych trzech kompleksach produkcyjnych: Rokopoli, Chlorowym i Chemii Fosforu. Z bieżącej emisji chcemy pozyskać do 25 mln zł.

Inwestycje nie tylko zwiększają moce produkcyjne, ale też pozwalają na dalszą koncentrację na wytwarzaniu produktów wysokomarżowych. Dzięki inwestycjom osiągniemy również oszczędności kosztowe.

Dla przykładu: nowoczesne, zautomatyzowane instalacje w Kompleksie Rokopole umożliwią koncentrację na rozwoju specjalistycznych pianek, które zaoferujemy nowym klientom nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Z kolei inwestycje w Kompleksie Chlorowym pozwolą nam na pozyskanie nowych klientów z branży farmaceutycznej i branży zaawansowanych polimerów oraz na umocnienie pozycji na krajowym rynku sody kaustycznej. W tym samym kompleksie zmienimy też technologię produkcji chloru z rtęciowej na membranową, co przyniesie oszczędności finansowe i ekologiczne.

Proszę przybliżyć inwestorom charakterystykę obligacji, czyli nominał, czas trwania oraz oprocentowanie.

W aktualnej ofercie emitujemy obligacje dwuletnie, o stałym oprocentowaniu 9 proc. w skali rocznej i odsetkach wypłacanych kwartalnie. Naszym zdaniem te warunki są bardzo atrakcyjnie w porównaniu do wielu innych możliwości pomnażania swojego kapitału, jakie są obecnie dostępne na rynku.

Obligacje są jednak niezabezpieczone. Jak Pan ocenia ryzyko inwestowania w takie papiery dla inwestora indywidualnego?

Jesteśmy dużym, stabilnym przedsiębiorstwem, które systematycznie poprawia wyniki finansowe. Aktywa grupy kapitałowej PCC Rokita to blisko 700 mln zł. PCC Rokita to największa chemiczna firma na Dolnym Śląsku. Nasze główne produkty to poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych, alkalia (chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej) oraz produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży farmaceutycznej, chemicznej, budowlanej, samochodowej i górniczej.

Nasze produkty można znaleźć w wielu przedmiotach codziennego użytku, od materacy i mebli tapicerowanych w naszych domach, poprzez nasze ubrania, obuwie, sprzęt AGD, aż po środki dezynfekujące, materiały biurowe czy farmaceutyki. Jak widać mamy bezpieczną, zdywersyfikowaną strukturę przychodów, stabilną nawet w niepewnej sytuacji makroekonomicznej. Ewentualne spowolnienie gospodarcze w jednych branżach rekompensują nam klienci z innych branż.

Inwestowaliśmy przez cały okres zawirowań gospodarczych ostatnich lat i inwestycje te owocują wzrostem przychodów i poprawą wyników finansowych.

Jak wygląda sytuacja finansowa firmy po pierwszym półroczu?

Nasze dotychczasowe wyniki w pierwszych miesiącach 2012 roku są bardzo dobre. Nawet nie biorąc pod uwagę wyniku na jednorazowych transakcjach, są one najlepsze w dotychczasowej historii grupy PCC Rokita. To jest efekt konsekwentnego realizowania strategii, czyli zwiększania mocy produkcyjnych przy koncentracji na wytwarzaniu coraz większej ilości specjalistycznych, wyżej marżowych produktów chemicznych.

Wyniki te są pochodną naszej pozycji rynkowej. Na przykład jesteśmy największym w Europie Środkowej i jedynym w Polsce producentem polioli polieterowych, stosowanych w przemyśle meblarskim, samochodowym, budowlanym i innych. Nasze alkalia dostarczamy nawet do odbiorców w Ameryce Południowej, gdzie ostro konkurujemy z chińskimi producentami, a w niektórych okresach sprzedajemy więcej na tych rynkach niż oni. W zakresie produkcji chlorobenzenu jesteśmy drudzy w Europie.

W I półroczu wypracowaliśmy przychody w wysokości ponad 510 mln zł, o prawie 27 proc. więcej niż rok temu. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 37,3 proc., a marża na tym poziomie o 1,3 p.p. do 16,5 proc. O ponad 38 proc., do 34,4 mln zł zwiększyliśmy nasz zysk operacyjny. Znacząco obniżyliśmy też zadłużenie – wskaźnik długu netto do EBITDA Grupy PCC Rokita zmniejszył się z 3,8 na koniec ubiegłego roku do ok. 1,5 na koniec czerwca 2012 roku.

Jak można wziąć udział w emisji Państwa obligacji? W jakich terminach przyjmowane są zapisy?

Zapisy na obligacje można składać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM SA. Zapisy dla inwestorów trwają w dniach 17-28 września. Prospekt emisyjny można otrzymać właśnie w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM albo pobrać z naszej strony internetowej www.pcc.rokita.pl. Oczywiście rachunek papierów wartościowych można też otworzyć zdanie i zapisać się na obligacje drogą korespondencyjną. Szczegóły na ten temat znajdują się na naszej stronie internetowej www.pcc.rokita.pl/obligacje.

Czy jest przewidziana minimalna wartość zapisu?

Naszym celem jest, by inwestycja w nasze obligacje była dostępna dla każdego inwestora indywidualnego. Można więc złożyć zapis nawet na jedną obligację. Wartość nominalna obligacji wynosi 100 zł.

Ofertę przeprowadza tylko Dom Maklerski BDM. Czy inwestorzy nie posiadający rachunku maklerskiego mogą wziąć udział w emisji?

Oczywiście, mam nadzieję, że w ofercie wezmą udział nie tylko doświadczeni inwestorzy, ale też osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z rynkiem kapitałowym. Tak zresztą było w wypadku naszej ubiegłorocznej oferty publicznej obligacji oraz w przypadku pierwszej publicznej oferty akcji spółki z grupy PCC SE, PCC Exol – wzięło w nich udział wielu pracowników naszych spółek oraz mieszkańców Brzegu Dolnego, ale także inni inwestorzy indywidualni.

Osoba, która chce nabyć obligacje, powinna udać się do jednego z piętnastu Punktu Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM, gdzie będzie mogła otworzyć rachunek papierów wartościowych. Oczywiście procedura jest łatwiejsza dla osób, które już mają otwarty rachunek papierów wartościowych, ale czas trwania zapisów, czyli dwa tygodnie wystarczą, żeby dopełnić wszelkich formalności.

Spółka jest pionierem na rynku Catalyst, ponieważ jako pierwsza z sukcesem uplasowała całą publiczną emisję obligacji. Czy zamierzacie Państwo pojawić się też na głównym parkiecie bądź NewConnect?

Latem PCC Exol, spółka, która była częścią Grupy Kapitałowej Rokita, a teraz jest częścią Grupy PCC SE, przeprowadziła IPO. Kurs akcji tej spółki wzrósł o kilkadziesiąt procent od debiutu 3 sierpnia. Nasz właściciel, PCC SE, od wielu lat emituje obligacje. Na rynku podstawowym GPW są też notowane akcje innej spółki z Grupy PCC SE, PCC Intermodal. My emitujemy kolejny raz obligacje, a w planach są dalsze emisje w ramach rocznego programu. To wszystko są dowody na bliskie związki naszej Grupy z rynkiem kapitałowym. Planując kolejne inwestycje zawsze rozważamy źródła ich finansowania, a wśród nich giełda, umożliwiająca emitowanie zarówno akcji, jak i obligacji, stanowi ważny element, który zawsze bierzemy pod uwagę.

Obecność na publicznym rynku kapitałowym pozwoliła na transparentne przedstawienie naszych atutów inwestycyjnych. Warto śledzić nasze działania, bo jestem przekonany, że jeszcze nie raz będziemy mieli ciekawe propozycje dla inwestorów.

Dziękuję za rozmowę.

http://www.stockwatch.pl/artykuly/post/2012/09/21/PCC-Rokita-Nasze-inwestycje-przynosza-solidne-owoce.aspx


Powrót do media o nas