Emisje Spółki

Media o nas

Obublikowano: 12 sierpnia 2016

PCC Autochem uruchomił nową myjnie cystern, tank-kontenerów i pojemników do przewozu środków chemicznych, paliw a także artykułów spożywczych.

Regularne czyszczenie cystern jest niezwykle istotne w przypadku zbiorników, w których przewożone są szkodliwe substancje. Do tego potrzebny jest specjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowani pracownicy.

Firmy przewozowe zobowiązane są do przestrzegania wielu przepisów, m.in. muszą dbać o bezpieczeństwo i utrzymywać cysterny w nienagannej czystości i sterylności. Żeby uniknąć skażeń, osad pozostawiony przez przewożone substancje czy artykuły spożywcze powinien być dokładnie usunięty.

Dlatego też, urządzenia do mycia muszą być bardzo skuteczne. Przed każdym załadunkiem cysterna powinna być sprawdzana pod kątem czystości, czy nie zawiera pozostałości i zapachów po poprzednim ładunku.

Myciem cystern muszą zajmować się specjalistyczne myjnie, które wyposażone są w odpowiedni do tego sprzęt, choćby ze względu na często przewożone niebezpieczne dla ludzi i środowiska substancje.
Nowa myjnia uruchomiona w Brzegu Dolnym posiada najnowocześniejsze, innowacyjne urządzenia, dzięki którym można myć cysterny bez narażania ludzi i środowiska naturalnego na negatywne skutki.

Co ważne, dla przewoźników i producentów zarówno branży chemicznej jak i spożywczej, myjnia wydaje jako jedyna na Dolnym Śląsku i jedna z ponad 30 w Polsce, certyfikat ECD, dokument będący świadectwem, że spełnia ona międzynarodowe standardy jakości.

Obok nowej myjni, PCC Autochem uruchomił także specjalistyczny warsztat dysponujący odpowiednią infrastrukturą i wyposażeniem do naprawy cystern.
Koszt inwestycji to 6 mln zł.


Powrót do aktualności