Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 7 grudnia 2015

Spółka PCC Exol poddała się badaniu mającemu na celu zmierzenie śladu węglowego oraz innych aspektów zrównoważonego rozwoju.

Firma z Brzegu Dolnego od kilku lat uczestniczy w inicjatywie CDP (Carbon Disclosure Project). Podmioty biorące udział w projekcie są zobligowane do sporządzania raz w roku szczegółowego raportu emisyjnego. Sprawozdania podlegają ocenie pod względem wielu  czynników, m.in. skuteczności działań w zakresie ograniczania emisji w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy. CDP to jedno z najbardziej renomowanych narzędzi mających na celu raportowanie emisji gazów cieplarnianych oraz komunikowanie działań podejmowanych w celu ich redukcji.

W 2015 r. organizacja CDP oceniła PCC Exol na bardzo wysokim poziomie. W ramach wewnętrznie ustalanych kryteriów przyznała firmie o 11 punktów więcej w stosunku do roku ubiegłego. PCC Exol uzyskało 92 punkty na 100 możliwych. Średnia ocen wszystkich uczestników panelu wyniosła tymczasem 53 punkty. Tegoroczny wynik świadczy o postępie firmy we wdrażaniu światowych standardów zrównoważonego rozwoju. Jeszcze dwa lata temu PCC Exol otrzymało w badaniu zaledwie 18 punktów.

– Znaczący progres w ocenie niewątpliwie wpłynie na zacieśnienie współpracy z klientami strategicznymi spółki. Świadczy również o tym, że PCC Exol jest solidnym i wiarygodnym partnerem biznesowym dla międzynarodowych organizacji o zasięgu globalnym, a sukcesy w obszarze zrównoważonego rozwoju pokazują, że podąża za nowymi światowymi trendami zarządzania. Dzięki temu firma zwiększa swoją przewagę konkurencyjną wdrażając najwyższe standardy dyktowane przez międzynarodowe koncerny – tłumaczą przedstawiciele przedsiębiorstwa z Brzegu Dolnego.

PCC Exol jest producentem szerokiej gamy masowych i specjalistycznych środków powierzchniowo czynnych.

źródło: www.chemiaibiznes.com.pl


Powrót do media o nas