Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 27 stycznia 2023

W I kwartale PCC Exol zanotował 297,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, 53,1 mln zł zysku EBITDA i 39 mln zł zysku netto. W ujęciu rok do roku wzrosły odpowiednio o 58,8 proc., 193,2 proc. oraz 243,4 proc. Co więcej wszystkie te rezultaty okazały się rekordowe.

„Mimo wielu zawirowań na rynku surfaktantów utrzymaliśmy ciągłość produkcji i sprzedaży wyrobów, zapewniając niezakłócone dostawy swoim klientom, co nie było standardową sytuacją wśród producentów surfaktantów. Znaczące wzrosty sprzedaży odnotowaliśmy zarówno w grupie surfaktantów do zastosowań przemysłowych, jak i do zastosowań w kosmetykach i detergentach” – mówi cytowany w komunikacie prasowym Dariusz Ciesielski, prezes PCC Exol.

Spółka dużo też inwestuje. Buduje m.in. drugą linię technologiczną wytwórni etoksylatów II w Płocku oraz rozbudowuje jej bazę magazynową. W tej lokalizacji zakładane jest podwojenie zdolności produkcyjnych. Dzięki niej zostanie też poszerzony portfel oferowanych produktów. Z kolei firma PCC BD, której wspólnikami są PCC Exol i PCC Rokita, buduje w Brzegu Dolnym zakład w którym będzie produkowana szeroka gama etoksylatów oraz polioli polieterowych. Produkty pochodzące z tej instalacji mają charakteryzować się niższą emisją lotnych związków organicznych, krótszym i nisko odpadowym procesem produkcji, a część produktów będzie charakteryzowała się niższym śladem węglowym.

Bardzo dobre rezultaty osiągnęła też grupa PCC Rokita. W jej przypadku przychody wyniosły 697,4 mln zł, zysk EBITDA przekroczył 203,8 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom prawie 123,9 mln zł. Rok do roku wszystkie rezultaty wzrosły odpowiednio o 40,8 proc., 50,3 proc. oraz 78,2 proc.

„Tak dobre rezultaty to efekt przede wszystkim wyników uzyskanych w segmencie chloropochodne. Wynik EBITDA tego segmentu był wyższy o 278 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2021” – zauważa Wiesław Klimkowski, prezes PCC Rokita. Dodaje, że na te wyniki wpłynęły historycznie rekordowe ceny ługu sodowego i sody kaustycznej. Zyski spadły za to w biznesie poliuretanów.

Spółka cały czas analizuje potencjalne możliwości rozwoju w kierunku zabezpieczenia swoich przyszłych potrzeb energetycznych. Rozważa m.in. inwestycje we własne źródła energii odnawialnej. Ponadto w marcu przyjęła założenia do strategii dekarbonizacji na lata 2022-2050. W związku z tym planowane jest obniżenie emisyjności zużywanej energii elektrycznej w taki sposób, żeby prowadzić zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą.

Opublikowane wczoraj po sesji wyniki były lepsze od oczekiwanych przez ogół inwestorów, zwłaszcza w odniesieniu do grupy PCC Exol. W efekcie dziś na otwarciu sesji za akcje tej spółki płacono 2,66 zł, co oznaczało wzrost kursu o 18,2 proc. Na wartości zyskiwały też walory PCC Rokita. W tym przypadku na otwarciu notowań płacono 91,9 zł, czyli o 1,9 proc. więcej niż wynosił kurs odniesienia.

Źródło: www.parkiet.com z dnia 18.05.2022, autor Tomasz Furman


Powrót do media o nas