Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 14 listopada 2013

14.11.2013, wnp.pl

PCC Exol publikuje wyniki po III kw. 2013 r.

PCC Exol, największy w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej producent surfaktantów, wypracował w okresie 1-3Q2013 niemal 350 mln zł skonsolidowanych przychodów i ponad 4 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2013 r. Grupa Kapitałowa PCC Exol osiągnęła 345,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. 45,1 proc. przychodów Grupa wypracowała w Polsce, 17,6 proc. ze sprzedaży w Europie Zachodniej, a pozostałą część ze sprzedaży głównie w Europie Środkowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz w Ameryce Północnej. 59,7 proc. przychodów pochodzi ze sprzedaży surfaktantów wykorzystywanych w branży detergentów i środków higieny osobistej, a 40,3 proc. w aplikacjach przemysłowych.

W pierwszych trzech kwartałach Grupa osiągnęła 45,5 mln zł zysku brutto ze sprzedaży i 16,3 mln zł zysku operacyjnego. Zysk EBITDA wyniósł 24,8 mln zł, a zysk netto 4,3 mln zł. Grupa wypracowała marżę na sprzedaży w wysokości 13,2 proc., marża operacyjna wyniosła 4,7 proc., marża EBITDA 7,2 proc., a marża netto 1,2 proc.

– Mimo niekorzystnej sytuacji na rynkach, na których działa PCC Exol, udało nam się utrzymać skonsolidowane zyski i marże na nieznacznie niższych poziomach niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obserwujemy wyraźny trend obniżania cen wyrobów przez innych producentów surfaktantów, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej. Chcąc przeciwdziałać erozji marż koncentrujemy się na sprzedaży i rozwoju produktów specjalistycznych, które ze względu na swoją specyfikę, są wyżej marżowe – wyjaśnia Mirosław Siwirski, prezes zarządu PCC Exol.

Na 30 września 2013 r. suma bilansowa Grupy wyniosła 491,7 mln zł, a kapitały własne 211,9 mln zł. Zobowiązania Grupy osiągnęły poziom 279,8 mln zł, a zadłużenie oprocentowane 216,1 mln zł, z czego 103,0 mln zł to długoterminowa pożyczka właścicielska.

http://chemia.wnp.pl/pcc-exol-publikuje-wyniki-po-iii-kw-2013-r,211344_1_0_0.html


Powrót do media o nas