Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 2 sierpnia 2012

PCC Exol jest 435 spółką notowaną na głównym parkiecie oraz 11 debiutem na tym rynku w 2012 roku. Spółka wywodzi się z branży chemicznej, lecz spozycjonowana inaczej niż polskie giganty.

Surfaktanty są wykorzystywane m.in. w produkcji środków czyszczących i środków higieny osobistej.

Spółka z branży chemicznej w piątek zadebiutowała na dużym parkiecie. Cena emisyjna akcji została ustalona na 1,29 zł, kurs otworzył się na 1,31 zł i zaczął rosnąć. Debiutant znacząco różni się od już notowanych na rynku głównym spółek. PCC Exol jest największym w Środkowo-Wschodniej Europie producentem surfaktantów, czyli środków powierzchniowo czynnych o wyjątkowo szerokim zastosowaniu. Substancje te są używane do produkcji środków czystości, higieny osobistej czy też kosmetyków. Ich produkcja odbywa się na terenie Polski, a sama firma jest stosunkowo nowa.

Spółka stawia na rozwój, środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na realizację strategii.

– Środki z emisji będą jednym ze źródeł finansowania naszej strategii rozwoju. Zaplanowaliśmy przeprowadzenie oferty publicznej z myślą o dwóch celach inwestycyjnych: budowie instalacji do postaciowania niejonowych środków powierzchniowo czynnych oraz modernizacji ciągu produkcyjnego do wytwarzania surfaktantów amfoterycznych. Uruchomienie nowej instalacji umożliwi nam wejście na nowy rynek. Realizacja obu celów pozwoli m.in. na powiększenie udziału rynkowego, poszerzenie portfolio produktowego oraz pozyskanie kluczowych klientów w branży. – mówił Marcin Żurakowski w wywiadzie dla StockWatch.pl.

Spółka zdecydowała się na debiut mimo niesprzyjającej aury na rynkach. Jej przedstawiciele podkreślają, że produkt oferowany przez PCC Exol ma bardzo szerokie zastosowanie w wielu różnych branżach.

– Globalny rynek surfaktantów stale rośnie – w Europie Środkowo-Wschodniej wzrost sektora wynosi ok. 6 proc. rocznie, a PCC Exol posiada stabilną pozycję na tym rynku. Ponadto nasze źródła przychodów są dobrze zdywersyfikowane, ponieważ surfaktanty wykorzystywane są przez wiele branż. Trzy czwarte naszej produkcji przypada na segment środków higieny osobistej i detergentów, który zgłasza stały popyt, niesłabnący w czasie dekoniunktury i ciągle rosnący. Jedna czwarta to specjalistyczne aplikacje przemysłowe, m.in. dla takich branż jak tekstylia czy obróbka metalu. Bez wątpienia atutem PCC Exol jest także elastyczność produkcji – dzięki posiadaniu dwóch instalacji produkujących zarówno anionowe jak i niejonowe surfaktanty, możemy wytwarzać około 160 różnych wyrobów oferowanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. – dodaje Marcin Żurakowski.

Spółka nie podawała prognoz finansowych na najbliższe lata. Znane są natomiast wyniki finansowe pro forma za 2011 rok, gdzie EBITDA wyniosła niespełna 30 mln zł, zysk operacyjny 23,4 mln zł, a zysk netto 15,8 mln zł.

http://wiadomosci.stockwatch.pl/pcc-exol-zadebiutuje-na-glownym-rynku-gpw-3-sierpnia,debiuty-spolek-gieldowych,33698


Powrót do media o nas