Emisje Spółki

Media o nas

Obublikowano: 28 września 2016

PCC EXOL, spółka chemiczna z Grupy PCC, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, zakończyła drugą w tym roku emisję obligacji korporacyjnych, oferowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji. Spółka uplasowała obligacje z powodzeniem, emisja zakończyła się niewielką redukcją (3,65%).
Zapisy trwały od 2 do 14 września 2016 r. Spółka oferowała 250 tys. czteroletnich obligacji serii A2, ze stałym oprocentowaniem 5,5% w skali roku i odsetkami płaconymi kwartalnie. Oferującym był Dom Maklerski BDM S.A.

Dziękujemy wszystkim Inwestorom, którzy zaufali PCC EXOL i zdecydowali się na powierzenie nam swoich oszczędności. – podkreśla Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL S.A.

Staramy się, aby oferowane przez nas warunki były atrakcyjne w porównaniu choćby do produktów bankowych – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC EXOL. Jak widać po zainteresowaniu Inwestorów, udaje nam się to założenie osiągnąć– dodaje.

Celem Spółki jest, aby obligacje serii A2 sprawnie trafiły do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.


Powrót do aktualności