Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 13 czerwca 2016

Będą to niezabezpieczone papiery czteroletnie z przysługującym spółce prawem do wcześniejszego wykupu. Wartość emisji ustalono na 20 mln zł.

Spółka jeszcze nie podaje terminu rozpoczęcia przyjmowania zapisów, ale można zakładać, że wzorem PCC Rokity, innej dobrze znanej na Catalyst spółki z grupy PCC, od momentu ogłoszenia warunków oferty do przyjmowania zapisów minie nie więcej niż kilka dni.

Obligacje plasowane są w ramach programu publicznych emisji o wartości do 200 mln zł, dla którego Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt w ubiegły piątek.

Stały kupon, czy nominał obligacji na poziomie 100 zł, to cechy dobrze znane inwestorom detalicznym z emisji PCC Rokity, która plasuje papiery dłużne w ramach ofert publicznych od 2012 r. Ostatnie emisje spółka zamknęła w kwietniu i maju płacąc po 5 proc., odpowiednio za papiery pięcio- i sześcioletnie. W obu przypadkach, podobnie jak i we wcześniejszych emisjach Rokity, konieczna była wysoka redukcja.

Naszym zdaniem

Oceniając parametry emisji PCC Exol trudno byłoby nie sięgnąć po porównanie do emisji PCC Rokity, która należy do tej samej grupy kapitałowej, choć jest ponad dwukrotnie większa pod względem przychodów czy sumy bilansowej i – co nawet ważniejsze – mniej zlewarowana. Przykładowo, relacja długu netto do 12-miesięcznego wyniku EBITDA dla Exolu to na koniec I kwartału 4,26x podczas, gdy w przypadku Rokity wskaźnik ten przyjmował wartość 1,78x. W tym względzie wyższy o 0,5 pkt proc. kupon względem Rokity wydaje się całkowicie zasadny.

Słabszy w porównaniu do Rokity standing finansowy wynagradzają inwestorom nie tylko wyższe odsetki, ale i krótszy okres spłaty obligacji (o rok względem oferty Rokity z kwietnia i o dwa lata w stosunku do emisji z maja). Biorąc pod uwagę oba te parametry można uznać, że emisja została odpowiednio wyceniona, a jej zamknięcie nie będzie wymagało od oferującego wiele wysiłku.

Różnica w wycenie pomiędzy obligacjami Exolu i Rokity rośnie szczególnie, jeśli spojrzymy na rynek wtórny, gdzie znajduje się sześć serii papierów drugiej ze spółek. Uplasowane w tym kwartale serie PCR0421 i PCR0522 wyceniane są z rentownościami wynoszącymi odpowiednio 4,61 i 4,63 proc. brutto. Najbardziej odpowiednim benchmarkiem mogłaby się jednak okazać wygasająca za cztery lata seria PCR0620, która przy 5-proc. kuponie, wyceniana jest z 4,14 proc. rentowności brutto. Lecz żeby kupić ją od ręki trzeba zaakceptować co najwyżej 3,92 proc. rentowności. W tym ujęciu oferta Exolu jawi się jako atrakcyjna, co pozwala sądzić, że w przypadku sukcesu oferty kolejne serie mogą być plasowane już przy gorszych parametrach (niższy kupon lub dłuższy tenor).

Spółka, choć nowa na rynku obligacji, prawdopodobnie będzie też mogła liczyć na grono inwestorów regularnie biorących udział w emisjach Rokity. Na jej korzyść działać może też zwiększony apetyt inwestorów, którzy mają wolną gotówkę, ale brakuje im pomysłu, bo szczyt sezonu ofert publicznych z I półrocza mam już za sobą.

Więcej informacji o PCC Exol z serwisu Obligacje.pl

Źródło: www.Obligacje.pl z dnia 13 czerwca 2016


Powrót do media o nas