Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 24 lutego 2014

24.02.2014, obligacje.pl

Emisja akcji nie zagraża planowanym emisjom obligacji, natomiast może wpłynąć na wyższe bezpieczeństwo inwestycji w dług i – co za tym idzie – obniżeniu kuponu.

Na razie decyzję o przeprowadzeniu publicznej emisji akcji PCC Rokita i o planowanym debiucie giełdowym podjęli akcjonariusze (w ostatni piątek). Jednak nie wynika z tego, że spółka zamierza odwołać zaplanowane wcześniej publiczne emisje obligacji. PCC Rokita ma ważny program przeprowadzenia publicznych emisji obligacji o wartości 200 mln zł, prospekt emisyjny zatwierdziła już Komisja Nadzoru Finansowego.

W naszej strategii finansowania rozwoju widzimy miejsce zarówno dla kredytów bankowych, finansowania obligacyjnego, jak też pozyskiwania środków poprzez emisję akcji. Struktura oferty nie jest jeszcze ustalona – wyjaśnia Rafał Zdon, wiceprezes PCC Rokita, cytowany w komunikacie prasowym.

Natomiast zapowiedziana emisja akcji nie jest być może najlepszą wiadomością dla Organiki, która prowadzi właśnie publiczną emisję obligacji, ponieważ PCC Rokita chce zwiększyć nakłady inwestycyjne wymagane do zwiększenia produkcji polioli i systemów poliuretanowych, wykorzystywanych m.in. do produkcji materacy, pianek, etc. a więc w tym samym segmencie, w którym działa Organika.

Ponadto, należy założyć, że wzrost kapitału własnego w wyniku planowanej emisji akcji, obniżyłby wskaźniki zadłużenia Rokity, które już obecnie prezentują się bardzo dobrze (na koniec września łączne zobowiązania grupy były niższe od kapitału własnego), co mogłoby mieć wpływ na oferowane oprocentowanie nabywcom nowych serii obligacji. Ostatnią emisję obligacji PCC Rokita przeprowadziła oferując 6,8 proc. stałego oprocentowania za czteroletnie papiery. Redakcja Obligace.pl kilkukrotnie sugierowała, że w nowej emisji PCC Rokita może spróbować obniżyć oprocentowanie do 6,5 proc.

Na Catalyst znajdują się cztery serie obligacji Rokity za które spółka płaci od 6,8 do 9 proc. Najbliższy wykup przypada na październik tego roku (25 mln zł). Emitent musi spłacić wówczas najwyżej oprocentowane papiery. Niewykluczone więc, że skorzysta z przysługującej mu opcji wcześniejszego wykupu.

Notowane na Catalyst obligacje Rokity wycenianie są znacznie powyżej nominału (102,25-103,19 proc.), z rentownością brutto między 5,05 – 5,94 proc.

http://obligacje.pl/news/2428/pcc-rokita-planuje-debiut-na-gpw.html


Powrót do media o nas