Aktualne notowania

PCC ROKITA44.10 zł44.10 zł
PCC EXOL3.67 zł3.67 zł
Dane prezentowane są z 15 minutowych opóźnieniem.
Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 28 sierpnia 2013

28.08.2013, Stockwatch.pl, Kamil Gemra

PCC Rokita pochwalił się wynikami, w planach nowe emisje obligacji

Obligatariusze chemicznej spółki mają powody do zadowolenia. PCC Rokita w ubiegłym półroczu znacząco poprawił zyski i marże. Dodatkowo wiceprezes spółki przyznał, że kolejny Program Emisji Obligacji może wystartować jeszcze w tym roku.

PCC Rokita opublikował wyniki za całe pierwsze półrocze 2013 r. Według raportu, przychody grupy wzrosły w ujęciu r/r o 16 proc. do 591,5 mln zł. Jeszcze wyższe dynamiki zanotowały rezultaty na poziomie EBIT i netto. Zysk operacyjny podskoczył o 35 proc. do 46,3 mln zł. Natomiast wynik netto po oczyszczeniu rezultatu I półrocza 2012 r. ze zdarzenia jednorazowego (sprzedaż spółki PCC Exol) wzrósł o 53 proc r/r do 38,3 mln zł.

Jednocześnie grupa podniosła rentowności na wszystkich poziomach. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła o 1,5 proc. do 18 proc., marża EBIT zwiększyła się o 1,1 proc. do 7,8 proc. Marża netto osiągnęła poziom 6,5 proc., co w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. (po oczyszczeniu ze zdarzenia jednorazowego) stanowiło wzrost o 1,6 proc.

– Po raz kolejny udało nam się wypracować bardzo dobre wyniki finansowe. Wzrost przychodów i zysków wypracowany jest głównie przez Kompleks Chlorowy, w którym udało się osiągnąć wyższe ceny sprzedaży wytwarzanych produktów. W Kompleksie Rokopole natomiast zwiększyliśmy znacząco wolumen sprzedaży. Nasza strategia zakładająca koncentrację na produktach specjalistycznych oraz rozbudowę mocy produkcyjnych sprawdza się, co potwierdzają osiągnięte wyniki. – powiedział Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.

Spółka jako jedna z nielicznych na Catalyst ogromną wagę przywiązuje do relacji inwestorskich skierowanych do inwestorów indywidualnych. W tym celu uruchamia specjalny portal poświęcony programowi emisji obligacji.

Grupa dywersyfikuje źródła finansowania, dzięki czemu utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia. Na koniec analizowanego okresu zadłużenie oprocentowane wyniosło 239 mln zł, a dług netto 190 mln zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA ukształtował się na poziomie 1,4, wskaźnik dług netto/aktywa wyniósł 18,7 proc., a dług netto/kapitały własne 37 proc.

PCC Rokita w 2013 r. zakończył realizację Programu Emisji Obligacji. Pozyskane w pięciu emisjach środki wsparły rozwój firmy, która w ramach strategii realizuje inwestycje we wszystkich kompleksach produkcyjnych spółki: rokopoli, chlorowym i chemii fosforu. W najbliższym czasie spółka zamierza skoncentrować się na utrzymaniu przewag konkurencyjnych.

– Finansowanie naszych inwestycji oparte jest na dwóch głównych filarach. Pierwszy to kredyty bankowe, drugi to emisje obligacji. Do tej pory spółka przeprowadziła pięć tego typu emisji i planuje kolejne. Chcemy być stale obecni na rynku długu. Niewykluczone, że kolejny Program Emisji Obligacji rozpoczniemy jeszcze w tym roku. Prospekt emisyjny trafił do KNF. Chciałbym, aby zakup obligacji PCC Rokita w kolejnych emisjach był jeszcze bardziej atrakcyjny i wygodny dla inwestorów. – dodał Rafał Zdon.

http://wiadomosci.stockwatch.pl/pcc-rokita-pochwalil-sie-wynikami-w-planach-nowe-emisje-obligacji,obligacje,76093


Powrót do media o nas