Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 24 maja 2016

Mocny kwartał w wykonaniu chemicznej spółki skutkuje kilkuprocentowym wzrostem notowań. Analitycy prognozują, że w II kwartale PCC Rokita powtórzy dwucyfrową dynamikę EBITDA.

PCC Rokita nie zwalnia tempa. W I kwartale przychody spółki wzrosły o 11 proc. r/r do poziomu 281,6 mln zł. EBITDA urosła aż o 127,5 proc. do 52 mln zł. Na czysto spółka zarobiła prawie 30 mln zł, co zaowocowało 500-proc. wzrostem.

Należy zaznaczyć, że różnica w wynikach jest w dużej mierze efektem ustabilizowania produkcji przy optymalnym wykorzystaniu zwiększonych zdolności produkcyjnych oraz wysokich marż. W analogicznym okresie ubiegłego roku istotny wpływ na wyniki miał postój szeregu instalacji, związany z przełączeniem systemu produkcji chloru na nową technologię membranową. Przełożenie na wzrost przychodów miała większa sprzedaż chloru, produktów chloropochodnych, alkaliów oraz w mniejszym stopniu fosforo i naftalenopochodnych, co umożliwiła wyższa produkcja dzięki zwiększonym zdolnościom instalacji.

– Wyniki są zdecydowanie lepsze od naszych oczekiwań. Na poziomie EBITDA zaskoczenie wynosi +24 proc. (52 mln zł), a w przypadku zysku netto 40 proc. (30 mln zł). W relacji do 1Q’15 (obciążonego przez przełączenie systemów elektrolizy) dynamika EBITDA wyniosła aż 128 proc. r/r po wzroście o 48 proc. r/r w 4Q’15. W raporcie zarząd zwraca uwagę na rekordowy wolumen sprzedaży polioli w związku z bardzo dużym popytem z sektora meblowego (spółka zapowiedziała w tym obszarze kolejne inwestycje w moce produkcyjne), niskie koszty propylenu i zdecydowany wzrost wolumenów w alkaliach. Przez znaczny wzrost należności (duża sprzedaż) i zmniejszenie zobowiązań handlowych (przesunięcie z 4Q’15) CFO na poziomie 9,8 mln zł (-2,4 mln zł w 1Q’15), a dług netto nieznacznie rośnie z 303 mln zł do 325 mln zł (1,8x EBITDA 12m). – komentuje DM BDM.

Biuro oczekuje mocnej, dwucyfrowej dynamiki EBITDA również w II kwartale. Jednocześnie przyznało, że ich prognoza na 2016 rok z ostatniego raportu analitycznego (grudzień’15) na poziomie około 170 mln zł EBITDA wydaje się bardzo konserwatywna.

– Za ostatnie 12 miesięcy EBITDA wynosi już 182,2 mln zł wobec 153 mln zł za 2015 rok, a zysk netto 109,5 mln zł (9,5 proc. MC!) wobec 84,8 mln zł za 2015 rok. – wylicza broker.

PCC Rokita w prezentowanym okresie przeprowadziła kolejny raz z dużym powodzeniem emisję obligacji serii DA (rekordowa redukcja ponad 80 proc. na drugim etapie przydziału) oraz DB (redukcja prawie 70 proc.) w ramach IV już Programu Emisji Obligacji. W wyniku emisji spółka pozyskała 45 mln zł.

W piątek PCC Rokita wypłaca dywidendę z ubiegłorocznego zysku. Na jedną akcję przypada 4,48 zł, co daje stopę w w bliską 7 proc. Na starcie dzisiejszych notowań akcje spółki zyskują blisko 7 proc. Od początku roku akcje PCC Rokita podrożały o 38 proc., a w skali 6-miesięcznej o 57 proc.

Źródło: www.stockwatch.pl, 13.05.2016


Powrót do media o nas