Aktualne notowania

PCC ROKITA47.00 zł47.00 zł
PCC EXOL3.03 zł3.03 zł
Dane prezentowane są z 15 minutowych opóźnieniem.
Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 20 marca 2013

Wiadomości StockWatch.pl, Kamil Gemra

PCC Rokita to firma, która produkuje i handluje produktami chemicznymi. Według skonsolidowanych danych za 2012 r. grupa wypracowała ponad miliard przychodów, niemal 30 proc. więcej niż w ubiegłym roku, a EBITDA wyniosła niemal 120 mln (w 2011 było to 113 mln).

Obligacje PCC Rokity cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Jej ofertom na pewno sprzyja cykl obniżek stóp procentowych, co zwiększyło atrakcyjność papierów o stałym oprocentowaniu, które oferuje PCC Rokita. Ważnym czynnikiem dla spółki jest oferowanie obligacji w drodze ofert publicznych, na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF. Spółka chce w ten sposób zwiększać swoją wiarygodność.

-Pieniądze przeznaczamy na ogólne cele korporacyjne, ale przede wszystkim na inwestycje, w tym realizację II etapu zmiany technologii produkcji chloru czy zwiększenie skali produkcji tlenku propylenu – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu.

W ostatnich latach spółka na inwestycje przekazała pół miliarda złotych. Ponadto ma plan zainwestowania kolejnych 400 mln do 2015 r.

Dla PCC Rokity systematyczny program obligacyjny to istotne źródło finansowania. Firma wypuściła już papiery o wartości 60 mln z. Pierwsza emisja odbyła się  w 2011 r., dwie kolejne emisje w ubiegłym roku – we wrześniu i w grudniu. Obecnie planowana jest emisja w kwietniu.

W czerwcu spółka zamierza wykupić za 15 mln zł papiery wyemitowane w 2011 r. W spółce podkreślają, że cykliczność realizacja kolejnych emisji leży w jej interesie. Rafał Zdon wskazuje, że transza papierów o wartości 20-30 mln to obecnie optymalny jednorazowy poziom emisji.

Naszym celem jest zarządzanie płynnością, ale i stała obecność na rynku kapitałowym, zbudowanie możliwie relacji z inwestorami, szczególnie indywidualnymi. To dlatego aż połowa naszych emisji to transze im dedykowane.

Już teraz według spółki ma ona stały kontakt z kilkuset inwestorami.Aby podtrzymać dobre relacje z inwestorami indywidualnymi spółka uruchamia pionierski projekt na rynku Catayst. PCC Rokita uruchamia portal dedykowany obligatariuszom:

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu ofertą obligacji spółka przygotowała nowy portal internetowy dedykowany papierom wartościowym emitowanym przez PCC Rokita oraz spółkom z nią powiązanym – www.PCCInwestor.pl. Dla osób, które się zarejestrują przygotowaliśmy spersonalizowany serwis o nazwie „Mój portfel”, dzięki któremu otrzymają one bieżącą informację na temat posiadanych papierów wartościowych spółek z Grupy PCC. Sukces na rynku długu spowodował, że rozważamy emisje obligacji przez inne spółki z naszej Grupy – mówi Rafał Zdon.

PCC Rokita podkreśla, że jest zainteresowana stałą obecnością na rynku Catalyst. Warte podkreślenia jest to, że spółka swoją uwagę koncentruje na relacjach z inwestorami indywidualnymi. Firma zapowiada, że zaskoczy jeszcze nowymi pomysłami dotyczącymi obecności na Catalyst.

http://wiadomosci.stockwatch.pl/pcc-rokita-uruchamia-portal-dla-inwestorow,obligacje,59038


Powrót do media o nas