Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 25 kwietnia 2013

Na Catalyst chemiczna spółka posiada jeszcze dwie serie oznaczone symbolami PCR0615 oraz PCR1014. Obligacje z kwietniowej emisji serii AC mają niebawem zadebiutować na rynku długu.

– Przyspieszenie o miesiąc wykupu tych obligacji podyktowane jest przede wszystkim chęcią umożliwienia naszym obligatariuszom inwestycji w rozważaną przez nas kolejną emisję obligacji w ramach Programu Emisji, który kończy się już za niespełna dwa miesiące. Wierzę, że istotna część obligatariuszy, mając dostępne środki finansowe, wzięłaby pod uwagę ponowną inwestycję w nasze obligacje. Z tego więc powodu postanowiliśmy wypłacić premię za wcześniejszy wykup i zwolnić środki ulokowane w serii A. – powiedział Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.

Obligacje emitowane przez PCC Rokita cieszą się sporym zainteresowaniem wśród inwestorów. Spółka posiada trzy serie obecne na Catalyst.

PCC Rokita wykupi obligacje serii A poprzez wypłatę kwoty, na którą złożą się: wartość nominalna obligacji, odsetki należne od pierwszego dnia ostatniego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu oraz premia w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej obligacji za jeden okres pełnych 30 dni pozostających od dnia wcześniejszego wykupu do pierwotnej daty wykupu, tj. 14 czerwca.

W czerwcu 2012 roku spółka opublikowała prospekt z programem emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Od tego momentu spółka przeprowadziła już cztery udane emisje, z czego trzy są obecnie notowane na Catalyst. PCC Rokita jest jednym z tych emitentów, którzy dbają o politykę informacyjną. Najnowszą inicjatywą jest uruchomienie portalu www.PCCInwestor.pl, który jest dedykowany inwestycjom w papiery dłużne chemicznej spółki. W efekcie wszystkie dotychczasowe emisje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Ostatnia miała tak duże wzięcie, że redukcja zapisów w ramach transzy dla indywidualnych wyniosła aż 78 proc.

http://wiadomosci.stockwatch.pl/pcc-rokita-wykupuje-obligacje-i-szykuje-grunt-pod-nowa-emisje,obligacje,63169


Powrót do media o nas