Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 16 kwietnia 2013

Wiadomości StockWatch.pl, Kamil Gemra

Chemiczna spółka pozyskała 25 mln zł z publicznej emisji obligacji. Zainteresowanie inwestorów było tak duże, że redukcja zapisów w ramach transzy adresowanej do inwestorów indywidualnych wyniosła prawie 78 proc. PCC Rokita jest jedynym w Polsce i największym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem polioli polieterowych.

PCC Rokita ma powody do zadowolenia. Chemiczna spółka bez najmniejszego trudu uplasowała 250 tys. obligacji serii AC w ramach emisji publicznej. Papiery były podzielone na dwie równe transze między inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Obie cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Tak jak przy poprzednich emisjach, spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst.

– Sukcesy naszych emisji pokazują skuteczność strategii obranej przez nas  na rynku kapitałowym. Procentuje tu kilka czynników: duże inwestycje, dobre wyniki finansowe i szczególna dbałość o naszych obligatariuszy. – mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.

Obligacje serii AC posiadają stałe oprocentowanie w wysokości 7,5 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, a wykup papierów nastąpi po trzech latach od emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji serii AC pozwolą na sfinansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

– Tak duży popyt na obligacje PCC Rokita nie jest zaskoczeniem. Obligacje spółki są atrakcyjne dla inwestorów indywidualnych ze względu na niski nominał oraz relatywnie atrakcyjne oprocentowanie. Najważniejsze dla inwestorów jest jednak to, że spółka jest stabilna, posiada przejrzystą wizję rozwoju i osiąga pozytywne wyniki finansowe. Obligacje takich spółek są interesującą propozycją inwestycyjną zarówno dla wytrawnych, jak i początkujących inwestorów. – mówi Jacek Rachel, prezes DM BDM SA.

W czerwcu 2012 roku spółka opublikowała prospekt z programem emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W październiku ubiegłego roku zakończyła się pierwsza w ramach programu emisja 250 tys. obligacji serii AA. Kolejne 200 tys. obligacji serii AB pojawiło się w grudniu. Obie serie posiadają oprocentowane stałe (seria AA 9 proc., seria AB 8,3 proc.), a odsetki są wypłacane kwartalnie.

Inwestorzy, którym nie udało się nabyć planowanej liczby obligacji już niebawem będą mieli kolejną okazję. Spółka rozważa jeszcze jedną emisję w ramach Programu Emisji Obligacji.

– Wobec bardzo dużego zainteresowania inwestorów rozważamy kolejną emisję w ramach realizowanego Programu Emisji Obligacji.Decyzja w tej sprawie najprawdopodobniej zostanie podjęta w przyszłym miesiącu. Zachęcam do śledzenia naszego portalu www.PCCInwestor.pl, na którym znajdą się wszystkie informacje. – zapowiada Rafał Zdon.

W 2012 r. grupa osiągnęła ponad 1 mld zł przychodów, czyli o 28,7 proc. więcej niż w roku poprzednim. Wzrost przełożył się także na zyski na wszystkich poziomach. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 172,3 mln zł, co oznacza wzrost o 30,8 proc. w stosunku do 2011 r. Zysk operacyjny wyniósł 73,9 mln zł, więcej o 6,8 proc. Natomiast EBITDA urosła o 6,4 proc. do 119,9 mln zł. Zysk netto wyniósł wzrósł o 410,1 proc. do 266,4 mln zł. W 2012 r. spółce udało się obniżyć zadłużenie. Na koniec grudnia 2012 r. zadłużenie oprocentowane wynosiło 226,4 mln zł i było niższe o 62 proc. niż na koniec 2011 r. Z kolei dług netto ukształtował się na poziomie 168,7 mln zł, a suma bilansowa wyniosła 982,7 mln zł.

http://wiadomosci.stockwatch.pl/pcc-rokita-zakonczyl-czwarta-emisje-obligacji-rekordowa-redukcja,obligacje,62058


Powrót do media o nas