Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 27 stycznia 2023

W komunikacie PCC Rokita czytamy, że do końca 2025 r., 20 proc. lub więcej energii elektrycznej zużywanej w grupie będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii lub będzie mieć pokrycie gwarancjami pochodzenia z OZE.
Spółka zakłada, że do końca 2030 r. co najmniej 50 proc. redukcję współczynnika emisyjności energii elektrycznej zużywanej w PCC Rokita w stosunku do wartości współczynnika z 2020 r., Spółka chce także zakończyć używanie węgla w celach energetycznych do końca 2030 r.
Do końca 2040 r., ma zaś zostać obniżony współczynnik emisyjności energii elektrycznej zużywanej w PCC Rokita do poziomu poniżej 270 g CO2/KWh. Do końca 2050 r. utrzymane ma zostać zużycie energii elektrycznej do celów elektrolizy i obróbki chloru poniżej 2,45 MWh na tonę chloru.
PCC Rokita szacuje, że zakładane cele strategiczne zostaną zrealizowane m.in. dzięki zakupowi gwarancji pochodzenia energii z OZE, modernizacji własnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, umożliwiająca zasilanie ich wodorem i gazem ziemnym, budowie farm fotowoltaicznych i wiatrowych, podpisanie umów cPPA z OZE oraz inicjatywy zwiększenia efektywności energetycznej.

źródło: www.parkiet.com z dnia 16.03.2022, autor Bartłomiej Sawicki


Powrót do media o nas