Aktualne notowania

PCC ROKITA44.10 zł44.10 zł
PCC EXOL3.67 zł3.67 zł
Dane prezentowane są z 15 minutowych opóźnieniem.
Emisje Spółki

Media o nas

Obublikowano: 2 października 2013

W dniu 1 października 2013 roku spółka PCC Exol SA uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park” w podstrefie Brzeg Dolny.

Spółka wystąpiła o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie w związku z planowaną inwestycją modernizacji i rozbudowy ciągu produkcyjnego do wytwarzania betain, o której głównych założeniach informowała w Prospekcie Emisyjnym. Inwestycja zostanie zakończona do końca 2015 roku, a wydatki na jej realizację wyniosą ponad 10 mln zł. Zwiększy się także zatrudnienie w Spółce.

.


Powrót do aktualności