Aktualne notowania

PCC ROKITA44.10 zł44.10 zł
PCC EXOL3.67 zł3.67 zł
Dane prezentowane są z 15 minutowych opóźnieniem.
Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 22 marca 2013

WNP.PL, Dariusz Malinowski

PCC Exol, największy w naszej części Europy producent surfaktantów, uzyskał w 2012 r. ponad 400 mln zł przychodów oraz 3,5 mln zysku netto.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2012 r. spółka wypracowała 406,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk na działalności operacyjnej wyniósł w 2012 r. 23,5 mln zł, a zysk netto 3,5 mln zł.

Na koniec grudnia ubiegłego roku suma bilansowa spółki wynosiła 445,4 mln zł, a kapitał własny 172,1 mln zł. Wzrost przychodów w 2012 r. wynikał głównie ze zwiększenia wolumenów sprzedaży. Słabsze wyniki finansowe na poziomie operacyjnym spowodowane były przede wszystkim zmianami w branży w najbliższym nam regionie.

Nowe spółki w Grupie pomogą zaistnieć na nowych, szybko rosnących rynkach. Na początku roku PCC Exol kupił amerykańską spółkę PCC Chemax, zajmującą się opracowywaniem surfaktantów specjalistycznych, charakteryzujących się wysoką marżą i wykorzystywanych jako dodatki w różnych gałęziach przemysłu.

Poprzez tę spółkę PCC Exol zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie na rynkach Ameryki Północnej, a dzięki uzyskanemu od niej know-how wzmocnić się w obszarze R&D (badania i rozwój). Ponadto PCC Exol zmodernizował własne laboratorium badawczo-rozwojowe. Utworzona w zeszłym roku spółka zależna PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketýz (PCC EXOL Przemysł Chemiczny i Handel sp. z o.o.) siedzibą w Stambule będzie natomiast odpowiadać za rozwinięcie sprzedaży bezpośrednio na terenie Turcji i krajów z regionu MEA (Middle East and Africa).

W 2013 r. Grupa zamierza osiągnąć lepsze wyniki finansowe, m.in. poprzez rozwój portfolio produktowego oraz wejście na nowe rynki.

– W tym roku podejmiemy szereg działań mających na celu wzmocnienie naszej pozycji konkurencyjnej w obszarach podstawowej działalności. Nasze nowe lokalizacje w USA i Turcji pozwolą nam z jednej strony na poszerzenie portfolio produktowego, a z drugiej na aktywniejszą obecność na rynkach światowych. – mówi Marcin Żurakowski, prezes zarządu PCC Exol.

Spółka jest w trakcie realizacji celów emisyjnych. – Obecnie przygotowujemy się do rozbudowy instalacji produkcji surfaktantów amfoterycznych. W związku z pozyskaniem z emisji akcji serii D mniejszej kwoty niż chcieliśmy zmieni się horyzont czasowy drugiego z celów emisyjnych tj. budowy instalacji do postaciowania surfaktantów niejonowych. Obecnie przeprowadzamy analizy w tej sprawie – dodaje Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Exol.

http://chemia.wnp.pl/pozytywne-wyniki-pcc-exol,193497_1_0_0.html


Powrót do media o nas