Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 25 września 2018

VI edycja dnia inwestora odbyła się w industrialnym klimacie instalacji położonych na terenie dolnobrzeskiego parku chemicznego. Giełdowe spółki PCC Rokita i PCC EXOL znów zanotowały rekordową frekwencję – w wydarzeniu wzięło udział prawie 300 gości.

– Bez silnej chemii trudno o dobrze rozwiniętą gospodarkę. Dzięki podejmowanym inwestycjom w tym sektorze, dystans między Polską a krajami wysoko rozwiniętymi dynamicznie się zmniejsza, choć mamy jeszcze wiele do zrobienia – powiedział Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita.

Stałym punktem dnia inwestora w PCC jest zwiedzanie zakładów produkcji wyrobów chemicznych, podczas którego uczestnicy mają szansę zobaczyć m.in. realizowane inwestycje. Wartym zaznaczenia jest fakt, że inwestycje to nie tylko nowe instalacje produkcyjne, ale również rozbudowa i modernizacja infrastruktury okołoprodukcyjnej. Przez ostatnie 12 lat tylko w ten obszar zainwestowano około 170 mln zł, z czego połowa została wydana w ciągu pięciu lat.

– Inwestycje i innowacje to najważniejsze czynniki decydujące o dynamicznym rozwoju rynku chemicznego. Zaawansowane technologie, rosnące nakłady na R&D i infrastrukturę oraz dynamika wzrostu zdolności produkcyjnych w przemyśle chemicznym świadczą o tym, że jest jeszcze spora przestrzeń dla kolejnych inwestycji w Polsce i Europie. Potwierdza to również fakt, że branża chemiczna jest coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów – powiedział Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita i PCC EXOL.

PCC Rokita i PCC EXOL przeprowadziły ponad 20 publicznych emisji obligacji o wartości około 0,5 mld zł. Wartość wykupionych dotąd obligacji to 110 mln zł. PCC Rokita jest pionierem na rynku obligacji detalicznych w Polsce, emitując je już od siedmiu lat. PCC EXOL dołączyła do grona emitentów obligacji nieco później, w roku 2016.

Źródło: https://obligacje.pl/pl/a/rekordowa-frekwencja-na-dniu-inwestora-spolek-z-grupy-pcc, 24 września 2018


Powrót do media o nas